Desse styrer i Torskangerpoll Musikklag:

Styret; Leiar: Johan Wåge
Nestleiar Roar Ståle Vedvik
Styremedlem: Eli Refvik
Styremedlem: John Inge Våge
Styremedlem Tove Nerland

1. varamedlem: John Svarstad
2. varamedlem: Laila Mykland

Noteutval: Roar Ståle Vedvik
Johanne Velle
Ola Refseth
Anne Mari Knotten

Revisorar: Arnhild Weltzien
Helen Tungevåg

Valnemd: Erling Wåge
Stine Kråkenes
Bjarte Færestrand

Husansvarleg: Harald Oppedal
Tor Åge Gravdal
Arne Øvrelid

Uniformsansvarleg: Eli Refvik
Instrumentforvalter: Terje Våge
Noteforvalter: Harald Oppedal
Bordforvalter: Arne Øvrelid
Repr. i Bygdelaget: Alice Haus Wåge

 


 

 

Informasjon om årsmøtet 2009

Påminningar:

Årsmøtet 2009

torsdag 2. april kl 20.00 på frelsesarmeen
Saksdokumenta er sende ut på e-post.
Om nokon ikkje har fått saksdokumenta gje beskjed til Johan snarast.

For å spare tid på årsmøtet:
• Sjå gjennom dokumrenta på førehand, særleg framlegget til nye vedtekter.
• Lag utskrift av saksdokumenta og ta med til årsmøtet.
• Har nokon framlegg til endringar, strykningar eller tillegg av formuleringane, ha dette klart på førehand.
• Det er viktig at alle møter, vi må nemleg vere 2/3 av medlemmane for å vere vedtaksføre.
Vel møtt

Møte i sosialkomiteen "STORMFESTIVAL 2009" tirsdag 31. mars kl 20.30 2009 i Gravdal

Sosial: Johan, Lina, John Inge, Terje, Sondre

Vel møtt

Medlemshøyringa før påske
Dei som ikkje har svara på medlemshøyringa, eller manglar skjema for å svare, ta kontakt med Johan.

Helsing Johan