Årsmøte 2016
Tirsdag 15. mars 2016 klokka 20.00
Det blir med dette kalla inn til årsmøte i Torskangerpoll Musikklag i Frelsesarmeen i Måløy.
Det blir behandla ordinære årsmøtesaker som val, rekneskap, budsjett og innkomne saker.
Betalande aktive medlemmer har stemmerett.
Saker til årsmøtet må styret ha før 1. mars.
For styret i Torskangerpoll Musikklag: Johan Einar Wåge