Klart for årsmøte 2017Det blir med dette kalla inn til årsmøte i Torskangerpoll Musikklag i Frelsesarmeen i Måløy

Tirsdag 28. mars 2017 klokka 20.30.


Det blir behandla ordinære årsmøtesaker som val, rekneskap, budsjett og innkomne saker.
Betalande aktive medlemmer har stemmerett.
Saker til årsmøtet må styret ha før 14. mars.
For styret i Torskangerpoll Musikklag: Johan Einar Wåge

Desse styrer