Desse styrer 2018/2019:

Tysdag 13. mars var det årsmøte i Torskangerpoll Musikklag. Over ser du dei som er i styret. Etter årsmøtet er det desse som styrer:

Styre:
Leiar: Johan Einar Wåge
Styremedlem: Terje Våge
Styremedlem-kasserer : Tor Åge Gravdal
Styremedlem: Johanne Velle
Styremedlem-sekretær:Laila Berg
1. Vara: Laila Mykland
2. Vara: Sølvi Loen
Noteutval:
Erling Wåge
Terje Våge
Eli Refvik
Revisorar:
John Svarstad
Alice Haus Wåge
Valnemnd:
Erling Wåge
Ingunn Kvalheim
Linda bakke
Husstyre Gravdal:
Harald Oppedal
John Svarstad
John Inge Våge
Uniformsansvarleg: Anne Mari Knotten
Instrumentforvaltar: Terje Våge
Noteforvaltar: Ola Refseth

Desse har styrt tidlegare


Klart for årsmøte 2018


Det blir med dette kalla inn til årsmøte 2018 for Torskangerpoll musikklag.
Det vert med dette kalla inn til årsmøte for Torskangerpoll musikklag

tysdag 13. mars kl 20.45 på Parken kulturhus.

Det vert handsama vanlege årsmøtesaker jfr. vedtektene til musikklaget.
Saker til årsmøtet må vere styret i hende seinast 14 dager før årsmøtet.
Årsmøtedokumenta blir sendt ut samla seinast ei veke før årsmøtet.

Med venleg helsing
Styret i Torskangerpoll musikklag


Desse styrer