Flott øvingshelg

I helga laurdag og søndag 19. og 20. april er det øvingshelg i Holvik skule. Den planlagde konserten i Måløy måtte avlysast på grunn av vktige nøkkelspelarar som mangla.

Opplegget varslik:

Laurdag:
Øvingsstart kl 10.00.
Slutt for dagen kl 16.00

Søndag:
Øving fram til kl 15.00

Det vart ei god øvingshelg med masse ny og spennande musikk.

Fredag kveld varkomiteleiarar og ansvarelge samla til møte på Holvik skule:

Alle tillitsvalde og komiteleiarar møter på Holvik skule fredag kl 20.00.
Desse møter:
Styret: Johan, Roar, Reidunn, Ingunn, Tove, (John, Stine).
Noteutval: Anne Mari, John Inge, Ola, Johanne, Lisbeth.
Husnemnd: Harald, Tor Åge, Arne.
VG redaksjonen: Erling.
Komitear og arrangementsansvarlige
-TPM helg 6-7-8 juni - Hovedansvarlig Lina og Ola
-TSR 1-2-3-4 aug - Hovedansvarlig Johan
-SFMS 15 nov - Hovedansvarlig Styret
-Nyttårskonsert 3 jan - Hovedansvarlig Roar Ståle
-Stormfestival 4-5-6 september 2009 - Hovedansvarlig Erling
Arrangementansvarlege legg fram litt om korleis ein tenkjer seg det blir jobba med arrangementa framover.