Det vart ein flott nasjonaldag

Sjå glimt frå nasjonaldagen