Dette gjorde Torskangerpoll Musikklag i 2007

 

ÅRSMELDING FOR SESONGEN 2007:

1. STYRE OG UTVAL
Styret har denne sesongen hatt følgande samansetning:
Leder: : Johan Wåge
Nestleder : Terje Våge
Sekretær : Reidunn Øksdal
Kasserer : Ingunn Kvalheim
Styremedlem : Tove Nerland
1. varamedlem : Roar Ståle Vedvik
2. Varamedlem : John Svarstad
Noteutvalg: : John Inge Våge, Erling Wåge, Anne Mari Knotten Joakim Rønhovde.
Revisor . Kåre Våge, Marianne Lund
Valgnemnd : John Inge Våge, Sølvi Loen, Laila Mykland
Husansvarlig : Arne Øvrelid, Harald Oppedal, Tor Åge Gravdal
Uniformsansvarlig : Eli Refvik
Materialforvalter : Terje Våge
Noteforvalter : Harald Oppedal
Repr. i Bygdelaget : Johan Wåge har møtt.

2. AKTIVITETER
Det store dette året var nok Drøm prosjektet ” Ut mot havet” som er et prosjekt født av Johan Våge, regissert og musikalsk forfattet Idar Torskangerpoll, tekst forfatter Rolf Losnegård, arrangemang ansvarlig NMF og betalt av Norsk tipping. Dette ble framført i Torskangerpollen lørdag 8 september.
1. halvår starta korpset med en flott nyttårskonserten som er nå er blitt en fin tradisjon. Denne gang med Lisbeth Våge som dirigent.
Av andre aktiviteter nevnes øvingshelg i palmehelga med Idar Torskangerpoll som instruktør. Tema for denne helga var det store Drøm prosjektet. Gjestekorps var Langhus brass som vi spilte i lag med på Drøm.
Dugnad på Gravdal skule med utvendig vedlikehold.
Tradisjonelt 17 mai spilling.
Blåtur/øvingshelg til Førde i juni, der Eirik Gjerdevik dukket opp som instruktør. Kjempekjekk, inspirerende og sosial helg med mykje spilling, grilling og en hel del pasta. I tillegg til drøm stykker øvet vi der mye på Kaleidoskop, som vi skal fremføre i på Nm i Bergen februar – 08.
Høsten startet med knalløving mot drøm prosjektet som ble fremført i Torskangerpollen 8/9-07. Dette var utrolig moro, og en opplevelse vi aldri vil glemme.
Siden var vi på vei åpning på Raudeberg, der vi spilte fint og nesten fikk mat.
Basaren ble arrangert i slutten av oktober på en flott måte.
Nok ei øvingshelg i november med Idar, og så tradisjonelle arrangemang som julegrantenning, kirkekonsert og juletrefest.
Både hovedkomiteen og underkomiteer for Drøm "Ut mot havet" har hatt masse møtevirksomhet og arbeid frem mot dette prosjektet. Det var ei svært vellykka helg med masse vær.
Også dette året har Lisbeth Helen Våge dirigert oss.
Styret har hatt 5 styremøter i tillegg til en del styrebehandling under musikkøvingene.

3. ÅRSMELDING/ARRANGEMENT
Sjå vedlegg.

4. RAPPORT FRA HUSSTYRET FOR GRAVDAL SKULE
Sjå vedlegg

5. NOTEUTVAL
Referat fra Noteutvalget for året 2007

Noteutvalget har dette året bestått av:
Joakim Rønhovde, John Inge Våge, Anne Mari Knotten, Erling Wåge og Lisbeth Helen Våge.
Vi har hatt jevnlige møter, der vi har plukka ut musikk for våren og høsten. I tillegg har vi hatt møte med Idar Torskangerpoll i forkant av drømmekonserten der vi snakka om musikk både til den konserten og til nyttårskonserten for 2008.

Større Arrangement:
- Nyttårskonserten, der vi spelte følgande: Death or Glory, Himmel på jord (med Tiffany Houston som sangsolist), The Rocky road to Dublin, Me and my shadow (med Joakim og Nicolas som solister), Gammel Jegermarsj, Bruremarsj, Fresh, It don’t mean a thing, Suril suril (med John Inge som solist), Månemannen (med Alexander Pawelich som solist), Storbystev.
- 17. Mai, der vi spelte følgande: Officer of the Day, Diciplin, E Pluribus Unum, Death or Glory, The Middy, Exellentia. I tillegg hadde vi marsjer som vi spelte i lag med Holvik Skulekorps. Dei var: Anchors Aweigh, Coast Guards, Kick-off, The Longest Day, Gallant Marines. I tillegg spelte vi fleire melodier fra Nasjonalsangheftet.
- Øvingshelg i juni i Førde, der vi i hovedsak øvde på Kaleidoscope og notane til drømmekonserten. Vi hadde ein liten lettkonsert i sentrum, der vi spelte musikk fra årets repertoar.
- Drømmekonsert i Torskangerpollen, der vi spelte følgande: Storm-fanfare, Fiskerkona, Fagert er landet, Arbeid, Fest, Uvær, So ro godt barn, Havsnød, Bergknausenj, Avslutning, Storm-fanfare avslutning. Alle stykkene er skrevet av Idar Torskangerpoll, og vi hadde besøk av Langhus Brass som hjalp oss å lage stor klang på lekteren.

- Musikkbasaren, der vi spelte musikk fra årets repertoar. Både marsjer, solostykker og anna underholdning. Blant anna: Perhaps Love (med Joakim og Nicolas som solister),The Middy, Song from a secret garden (med John Inge Våge som solist)
- Julekonserten i kirka, der vi spelte følgande: Song from a secret garden (med John Inge Våge og Nicolas Svoren som solister), Joy to the world (Arne Torskangerpoll sitt arr.).

NOTEMAPPEREPERTOAR 2007
- Rød hymnebok
- Storm-overtyre
- Bohemian Rhapsody
- Prelude to a New Age
- Cornets a - go – go !
- March – Praise
- Winter games
- The Rocky Road to Dublin
- Me and my Shadow
- Gammel Jegermarsj
- Bruremarsj
- Fresh
- It don’t mean a thing
- Suril, suril
- Månemannen
- Storbystev
- Perhaps Love
- Oregon
- Born Free

I marsjmappa:

1. Officer of the Day Vi beholder dei
2. Diciplin marsjane vi hadde
3. E Pluribus Unum i fjor. Nr. 9 er
4. Death or Glory likevel ny, så pass
5. The Middy på at den og er på
6. Exellentia plass.
7. The Contemptibles
8. Quick March Holyrood
9. March - Soldiers of Christ

 

6. ØKONOMI
Lagets budsjett har også i år vert verktøy for økonomistyring. Basaren gav et fint overskudd, og det var lurt å forbedre systemet med innlevering av gevinster. Nyttårskonserten gav litt netto, men drømkonserten gjekk omtrent ut i null. Korpset har i år ikke hatt de store investeringene verken når det gjelder uniformer, instrument eller annet utstyr. Turer har blitt hovedsakelig dekket av medlemmene, så alt i alt har økonomien vert brukbar.

7. MEDLEMMER
Vi har i 2007 hatt 43 medlemmer. I tillegg har vi 80 passive som abonnerer på Vredens Gnag.

8. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONAR
Også denne sesongen har det vært et samarbeid med bygdelaget Våge/Oppedal. Vi har hatt en representant der frå korpset som var formann Johan Wåge. Han møtte på alle styremøtene. Vi har som tidligere år hatt samarbeid med Frelsesarmeen på juletrefesten.

9. REPRESENTASJON
Johan stilte på krinsen sitt årsmøte april 07 i Førde.

10. UTMERKINGAR
Der har ikke vært utmerkinger dette året.

11. INFORMASJON
Informasjon er viktig med medlemmer som er spredde over heile "verda". Torskanger- poll Musikklag har si eiga informasjonsavis, "Vredens Gnag", som går til aktive og passive medlemmer. Avisa kommer ut hver måned, og har nyttig korpsinformasjon, aktivitetsplanar, konkurranser, annonser, faste spalter og en god del humor. I 2007 var det det 14. året den kom ut. Erling har hatt ansvaret for avisa og har hatt god hjelp av Alice, Lina, Thomas, Petter, Johan, Arne, Terje, John, Rune og John Inge m.fl. TPM har og eiga heimeside på internett. Den vart lagt ut i desember -96. Erling har hatt ansvaret for oppdatering av sidene. Han oppfordrer folk til å sende inn morosame bilder, tips og stoff både til nettsida og til Vredens Gnag. Nettadressa er: www.torskangerpoll.no.

Reidunn Øksdal
-- sekretær--


ARRANGEMENTER 2007

6. januar, nyttårskonsert.
Nyttårskonserten laurdag 6. januar i Samfunnshallen vart ein ny knallsuksess. 250 betalande kvitterte med ståande trampeklapp. Vi fekk skryt for solistane, musikkvalet, og at vi krydra konserten med godt humør og glimt i auge. Dei to gjesteartistane, Tiffany Huston og Alexander Standal Pavelich gjorde ein kjempefin jobb. Det gjorde resten av korpset og dei andre solistane. Vi hadde og eit flott innslag med Stormklang og Vedvik Brass med sin dirigen, Roar Ståle Vedvik, som hadde ei avdeling midt i konserten. Dei slutta av med "Stakkars store sterk kara", eit humørfylt innslag om livet i det militære. Dirigent Lisbeth Helen Våge og Torskangerpoll Musikklag har all grunn til å vere nøgd med opplegget. Repertoaret vårt var: Halleluja-nyttårssang, Death or Glory, Himmel på jord, The rocky road to Dublin, Me and my shadow, Gammel jegermarsj, Bruremarsj, Fresh, It don`t mean a thing, Suril, Suril, Månemannen og Storbystev. Etter konserten var 80 med på fest med nydelig god mat oppe i kafeteriaen. Det vart ein fin fest, med fleire planlagde og ikkjeplanlagde innslag. Erling og Terje spelte til dansen.

15. januar, vaskedugnad.
Ein del av medlemane stilte til dugnad i Fjordenes Tidendes bygg for nedvask.

17. - 18. februar, øvingshelg.
Vi samlast på Frelsesarmeen med ei god speleøkt laurdag og søndag. Av nytt stoff prøvde vi bl.a. Storm-overtyre av Idar Torskangerpoll. Då det er interesse for NM i februar 2008, vart det prøvd ut eit potensielt NM-stykke.Av repertoar tenkjer ein mot neste nyttårskonsert og NM.

31. mars - 1. april, øvingshelg.
Denne helga holdt vi til i Skavøypoll Skule og hadde Idar som dirigent. Dette var ei svært inspirerande helg der vi prøvde ut stoff til haustens konsert i Torskangerpollen. Stoffet har Idar komponert og arrangert og det var svært variert og spennande. Vi starta fredag. Laurdag kveld var det sosialt samvære i ei fint pynta garasje til Erling og Alice. Det var grilling, sang, leikar og veldig kjekt. På øving laurdag fekk vi servert gryterett og søndag tomatsuppe. Johan var ansvarleg for desse gode måltida.

Dugnad på Gravdal skule 12 mai og 2 juni
Stordugnad på gamleskulen der mykje godt arbeid blei utført, og deilige sveler vart fortært. Alt slik som Harald hadde planlagt.

17. mai.
Dagen starta som i fjor, på lasteplan i Nord-Oppedal kl. kl.7.30. Veret så ut til å bli bra, men vi var godt kledde alikavel. Nydelig frukost venta oss i grendahuset etter fyrste økta. Sol og strålande temeperatur etterkvart laga ei flott ramme rundt nasjonaldagen i Vestre Krets. I år var det tog på formiddagen i Vågsvåg og på ettermiddagen i Holvik.

Blåtur/øvingshelg 8-9-10 juni-07
Øvingshelg vart fort bestemt kombinert med ein sårt lengta blå tur.
Turen starta i eit flott sommarvær med buss frå Vågsøyna innover i fjorden. Bussjåfør denne gang var Roar Ståle. Mange avkjøyringar og alle rundkjøyringar blei gjort fleire gonger. I år som i fjord kom vi sjølvsagt eit min for sein til ferga Lote/Anda. Nå er dette ein tradisjon.
Etter mange gjettingar havna vi til slutt i Førde. Øvingslokale på Slotten skule og overnatting på Førde Camping i hytter.
Vi starta øving med ein gong vi annkom, dirigert av Eirik Gjerdevik som allereie stod og venta.
Kvelden vart avslutta med eit felles måltid: PASTASALAT.

Laurdagen starta vi kl 10.30 med øving. Vi sat som noen lys heile dagen. Bare sugde til oss alt Eirik hadde av lærdom. I pausa vart det servert PASTASALAT. Vi hadde ein lærerik og fantastisk kjekk dag. Mykje av tida gjekk med til øving av Kaleidoskop, som vi skal spille på NM-08.
Øving til kl 16.00, sidan var det fri leik.
Denne kvelden vart avslutta med ein utruleg flott grillfest m/ PASTASALAT.

Søndag starta med rydding og vasking av hytter. Litt slakke var vi nok, derfor litt for sein i gang med øving: kl.10.55.
Eirik starta med mange øvelsar i pusteteknikkar. Dette var lærerikt. 3 forskjellege øvelsar kvar dag i 14 dagar to gonger i året, og vi har utvida lungekapasiteten og blåser finare. Vidare var vi innom Kaleidoskop og stykker til Drøm konserten i september.
Øvinga varte til kl 14.30, deretter opprydding før konsert i Førde sentrum midt på ein parkeringsplass med biler til publikum og i solsteiken. Varmt, varmt.
Det vi spilte der var: Bergknausenj, Suril Suril, Månemannem, It dont mean a thing, Death or Glory og Fagert er landet.
Etterpå spanderte vi på oss pizza på Dolly Dimpel.
Heile helga strålte sola, og temperaturen var 32 gr c. Nydeleg.
Roar Ståle kjørte oss trygt heim til kl 20.00.
Vellykka tur!
Dugnad før drømkonsert
Fredag 24. august klokka 18.00 var det dugnad for alle i korpset i Torskangerpoll. Vi ryddet publikumsområde og gjor Gravdal skule klar til drøm-helga. Alle tok med kantklippar, river, myggolje, hanskar, arbeidskle og alle var i godt drømhumør.

Drøm konsert: Ut med havet.’
Konsert ide: Johan , musikk: Idar Torskangerpoll, Tekst: Rolf Losnegård
Oppleser: Oddgeir Bruaset, sponset av:: Norsk tipping og NMF, arrangø: NMF.

Flere detaljer finnes på referat fra kulturoppratørene.

For korpset sin del startet helga på torsdagen med rigging av lekter og tillaging på Vikabu.
Det viste seg imidlertid at lekteren var kraftig forsinket. Den skulle ligge klar kl 16, men kom ikke før kl 20.30. Da var det allerede så mørkt slik at vi måtte utsette riggingen til fredag.
Fredagen startet med dårlig vær med mykje vind og nedbør. Frivillige hadde jobbet hele dagen for å få lekteren klar. Lyd og lys var nå på plass. På grunn av det dårlige været startet vi øving på Skavøypoll skule.
Der var allerede Langhus brass med Idar i spissen på plass. Kona til Idar, Anette skulle være solist.
Vi ble et fordoblet korps med kraftig volum.
Der spilte vi drøm stykker i to timer før turen bar til Torskangerpollen og ut på lekteren.
Ikke så gale med vind denne kvelden, men det regnet. Tålmodig øvet vi ut på sjøen i to timer.
Dette var en ny opplevelse for oss alle. Sitte på en stor lekter, i mørket og spille. FLOTT.
Lørdag var ikke værgudene med oss. Det blåste stiv kuling og regent godt. Øving ble utsatt pga båten kom ikke inn til lekteren. Så etter et par timer var vi i gang. Vinden hadde dreiet, men det blåste fortsatt godt, og det regnet.
Nå var også Eirik Gjerdevik på plass som solist.
Vi satt på lekteren fra kl 14 til kl 18 med ei lita kaffe pause i 16 tida. Alle hadde det kjekt.
Vi var våte og kalde, men ingen klaget. Tror alle synes dette var moro. Etter øving smakte det godt med mat som bygdelager hadde laget til oss. Brød med pålegg.
Kl 19 åpnet Vikabu døren, og folk strømmet på. Korpset reise ut på sjøen kl 20, og kl 20.30 var vi i gang. Da var vinden løyet, regnet borte og det var passe mørkt.( konserten skulle starte i skumringen.) Erling var konferansier, noe han klarte suverent.
Drøm stykkene inneholder: Storm-overtyre, Fiskerkonen-om kvelden, Fagert er landet, Arbeid, Fest, Uvær, So ro Godt Barn, Havsnød, Bergknausen, Avslutting og Stormovertyre-kortversjon.
Mange hadde funnet veien over skaret og hadde plasert seg godt innerst i Polljen i soler på veien, og på marka nedenfor. Det ble telt ca 430 personer.

Vi hadde en uforglemmelig time. Aldri før hadde noen av oss vært med på noe lignende.
Idar var godt fornøyd etterpå, og alle var nå klar for en fest på Vikabu, der det var utdeling av blomster og lignende.
Søndag var oppryddingsdag, og ryddingen pågikk i mange timer. Dei siste var ikke ferdig før seine kvelden.
Mykje ros og skryt var å høre i etterkant. KJEKT.
Dette gjør vi gjerne igjen.

Referat fra basaren 28 oktober 07

Nok en gang har TPM arrangert en vellykket basar.
Denne gang fikk vi inn ca 46 000 noe som vi er kjempegodt fornøyd med.
Som tradisjon tro startet den kl 17 oo og varte til oppimot kl 22 oo.
Basargeinster var der i massevis. Vi hadde 4 bøker . 1 med nesten 30 gevinster, 2 med diverse reiser ( som var sponset) og 1 med juleduk. Korpsmedlemmene hadde som vanlig ordnet gevinster for ca 150 kr hver, i tillegg var mange gaver kommet inn. Nevnes må Merete Eliassen som gav flott stor strikkaduk og foreningen som nok et år stilte med egen brodert juleduk.

For å få inn mer penger i kassa hadde vi i år gjort en vri på åregevinster og aftentrekninger.
Åregevinster var det korpsmedlemmene som ordnet 10 stk på hver til en verdi av 10 – 15 kr
Aftentrekning fikk vi sponset av diverse butikker og bedrifter. Vi fikk inn så mange at vi tok til sides til gevinster på nyttårskonserten.

I år var det fult hus stort sett hele tiden, og det virket som folk koste seg.
Mange årer og lodd blei solgt, og likeså kaffi og mat.
Tpm spilte i to avdelinger. Første : Disiplin, My and my sheddow, Offiser of the day og Fest Sist: It don’t meen a thing, Månemannen og Deth or Glory
Gjestekorps var også i år Holvik Skulekorps som spilte mange flotte stykker.
Det meste av kaker og pølse var utsolt, men der var igjen en del smørbrød som kom godt med til slitne og sultne musikanter før rydding.
Flott arrangemang og flott jobba av alle medlemmene.

Spilling i Måløy
Lørdag 6 oktober spilte vi i Måløy sentrum i forbindelse med at Måløy handelsforeningen var 100 år.
Korpset marsjerte i gata og fikk masse skryt for fin marsjering og god spilling.


Spilling på Raudeberg
Lørdag 20 oktober spilte i på Raudeberg i forbindelse med åpning av den nye veien mellom Måløy og Raudeberg.
Korpset marsjerte fra Åseparken og til Kiwi. Etterpå hadde vi en mini konsert på ei sene mellom Kiwi og Coop.
Der spilte vi bl a Storbystev, It dont meen a thing og Månemannen.

16-17 og 18 november – 07 Øvingshelg
Ny øvinsghelg med Idar. Denne gang på Holvik skule. Som vanlig hadde vi oss ei god økt fredag med film fra drøm konserten til slutt.
Lørdag startet vi tidlig med ei god pause midt på dag. Matauk denne gang var spleiselag på pizza fra Mamma Rosa som smakte nydelig. 12 Pizza gikk med.
Sosialt samvær denne kveld var som så ofte garasjen til Erling og Alice. Der det ble servert grillede pølser. Flott tiltak og kjekt som alltid. Tema denne gang var Åheimssangen!!!!!
Søndag startet vi friske og opplagde, og øvde til i 2 tia.
Repertoar denne gang var stykker til nyttårskonsert.
Nok ei kvalitetsrik og lærerik helg.


Referat fra julegrantenning i Vågsvåg
Tradisjon tro var det TPM som spilte til julegrantenning i grendahuset søndag 2 desember.
Etterpå holdt TPM en liten konsert inne der vi fikk prøve den nye sena. Bra med folk og god stemning.

Referat fra julekonsert i kirka 16 desember
I år var det Måøy songlag som arrangerte julekonserten.
TPM var først ute med ”Song from a Secret Garden” med Jon Inge og Nikolas som solister.
Deretter ”Joy to the world” fra Arne Torskangerpoll sitt arrangemang.
Vi fikk mye skryt for spillingen etterpå. Jon Inge og Nikolas spilte flott.

Referat fra juletrefest fredag 28 desember
Nok en vellykket juletrefest i grendahuset i Vågsvåg er over.
Medlemmene møtte kl 16.30 for tillaging, og kl 18.00 startet festen.
TPM startet med en minikonsert først med Idar som dirigent. Dette var hans første dirigentoppdrag for TPM i grendahuset. Vi spilte noen julemelodier fra juleheftet, i tillegg til de to stykkene vi spilte på julekonserten i kirka
Frelsesarmeen var som vanlig med, og denne gang var det offiser Christian som holdt en liten andakt før vi serverte winerbrød og julebrøskiver som vanlig.
Nissen kom selvfølgelig, og der var også hjertelodd og gang rundt juletreet.
I år var der nok en del færre folk en andre år, men det var en koselig fest.