Dette gjorde Torskangerpoll Musikklag i 2015

ÅRSMELDING FOR SESONGEN 2015:
1. STYRE OG UTVAL
Styret har denne sesongen hatt følgande samansetning:
Leiar : JohanEinarWåge
Nestleiar: Terje Våge
Sekretær: Laila Berg
Kasserar : Tor Åge Gravdal
Styremedlem: Reidunn Øksdal
1. varamedlem : Laila Mykland
2. Varamedlem: Johanne Velle
Noteutvalg:: Lisbeth Våge,Erling, Terje Våge, Jonathan Nyborg
Husansvarlege: Asbjørn Våge, Tor Åge Gravdal, Jon Inge Våge.
Uniformsansv.: Anne Mari Knotten.
Materialforvalter: Terje Våge.
Noteforvalter: Ola Refseth.
Revisorar. John Svarstad, Heidi Reed Stokke.
Valnemnd: Erling Wåge, Ingunn Kvalheimog Sølvi Loen.

2. AKTIVITETER
Sjå punkt 13 i årsmeldinga for detaljar.
Torskangerpoll musikklag har hatt ein aktiv sesong 2015 og spelt på 12 arrangement. Det har vore to øvingshelgar, ei helg med Lisbeth Helen, og ei helg med Morten Fagerjord som instruktør. Vi deltok på Tomra-Ørskogfestivalen på Ørskog i april og fekk der ein tredjeplass i 2. divisjon under konkurransen. I juni var vi på Nordfjordeid og spelte i Operahuset på brasskonsert der og Eikanger Bjørsvik deltok. Vi heldt eigen 95 års jubileumskonsert i samband med basaren. Årsfest hadde vi etter nyttårskonserten, og det var NM-mimrekveld i Gravdal der vi høyrde eigne NM-stykker. Vi bestemte oss og for å planlegge av ny Stormfestival 2016, og starta arbeidet allereie hausten 2015.
Les punkt 13 i årsmeldinga for meir utfyllande arrangementsreferat.

3. ØKONOMI
Kasserar: Tor Åge Gravdal.
Budsjettet har vore verktøy for økonomistyring. Dei sosiale arrangementa i korpset har stort sett vore sjølvfinansierande. Vi har vore flinke og halde utgiftene nede ved eigne arrangement, noko som viser igjen på drifta. Utanom basaren er vi særleg glade for inntektene frå Nyttårskonserten og frå Heim i haust. Vi flyt og på Stormfestivalinntektene for tre år sidan.4

4. MEDLEMMER
Det var34 betalande korpsmedlemmer i 2015. Det er 62 betalande VG-abonnentar.

5. NOTEUTVAL
Noteutval: Lisbeth Helen Våge, Erling Wåge, Terje Våge og Jonathan Nyborg.
Noteutvalget har i 2015 hatt 5 ordinære møter. I tillegg har Lisbeth vore i møter med Måløy Musikklag og Helge Hjelle i forbindelse med frihetsmarkeringa 8. mai. Vi har også hatt møter i lag med Isak Søraa i forbindelse med planlegginga av nyttårskonserten 2016. Vi har også hatt nokre mindre møter på musikkøvingane.

6. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONAR
Torskangerpoll Musikklag sin representant i styret i Våge-Oppedal bygdelag har også dette året vore Alice Haus Wåge. Ho har dette året hatt verv som styremedlem og utleigeansvarleg for Grendahuset. I årsplana til bygdelaget har ho passa på at det ikkje blir arrangement som kjem i konflikt med kvarandre datomessig for begge lag, og formidla årsplaner begge veier. Torskangerpoll Musikklag har stilt opp og spelt under jonsokarrangement og julegrantenning i 2015. Det har og vore samarbeid med Holvik skulekorps om speling 17. mai. TPM samarbeida med «Aktiv Raudeberg» om fredagskonsert under «Heim i haust».

7. REPRESENTASJON
Torskangerpoll musikklag har vore representert på julekonsertmøte ved Johan Einar Wåge. I styret for Våge-Oppedal bygdelag har AliceHaus Wåge møtt.

8. RAPPORT FRÅ HUSSTYRET FOR GRAVDAL SKULE
I husstyret: Asbjørn Våge, Tor Åge Gravdal og John Inge Våge
Av forskjellige årsaker har det vore noko mindre aktivitet i Gravdalgruppa dette året. Vi har ikkje hatt eigne arrangement, men huset har vore leigd bort til to konfirmasjonar. Musikklaget har nytta huset til ein del møteverksemd.
Vi har også dette året hatt bra utleige av bord, benkar og stolar. Når det gjeld opprusting av huset, har vi planer om ein dugnad på vårparten der vi skal ruste opp taket. Dette må gjerast i 2016 på grunn av søknadsmidlar vi har fått med frist for bruken av desse. Vi vil i samråd med styret finne ei helg som passar, så dette kjem vi attende til.

9. Referat frå INFORMASJON/ VG
Vredens Gnag(VG) og nettsida torskangerpoll.no blir brukt for å nå ut til medlemmer, støttespelarar og andre med informasjon om korpset si drift. Nettsida blir oppdatert med jamne mellomrom og når det skjer noko. VG har gått til 110 mottakarar i 2015, aktive og passive medlemmer. Bladet kjem ut ein gong i månaden utanom sommaren og har gjort det i 22 år. Bladet har både historikk, aktuelle saker, aktivitetsplanar, hjernetrim, foto og humor. Trykking og distribusjon lokalt blir sponsa. Kostnadane med bladet er porto til dei som blir postsendt som korpset betaler.
Det er sendt ut foto og pressemeldingar og lagaprogramhefter og plakatar i samband med ulike arrangement som korpset har hatt.
Styret brukar for det meste e-post når det gjeld kjapp informasjon og beskjedar til medlemmer i korpset. Korpset har også ei side på Facebook.

10. Status instrument/ utstyr
Materialforvalter: Terje Våge
Vi har kjøpt nytt slagverk m. div. utstyr, samt kjøpt ein del rekvisittautstyr, som muter stativ o.l. Ledige instrument: 2 stk. Yamaha kornettar, 2 horn ( 1 på utlån ), 1 baritone, 2 tromboner og 1 Euphonium ( gammel Besson souverigne).
Instrumentparken som no er i bruk har ganske god kvalitet. Alle i korpset bør ta ein nøye sjekk på instrumentet sitt og sjekke at alle skruvar er faste og
at klaffer og bøyler går som dei skal. Gje snarleg beskjed om feil og manglar. Sjekk snarleg at du har alt til vi skal ut og marsjere, for eksempel øving til 17. mai.

11. Status notearkiv
Noteforvalter: Ola Refseth

12. Status uniformer
Uniformforvalter: Anne Mari Knotten
Vi har fått sydd en del nye uniformer. 10 bukser 7 jakker og 7 hatter. Vi bør suplere med fleire nye uniformer etter kvart, og skal vi fortsatt ha både sløyfe og slips må det kjøpast inn nye.

13. ARRANGEMENTSREFERAT 2014:
Øvingshelg før nyttårskonsert 4.og 5.januar 2015. Komite var styret og noteutvalet. Øving 11-15 både lørdag og søndag. Vi øvde på Skavøypoll skule. Godt oppmøte lørdag, noe redusert søndag men godt gjennomført. Vi øvde på de stykkene som skulle spilles på konserten. Solist Hanna Kvamme var tilstede. Søndag hadde vi gjennomspilling av hele konsertprogrammet.

Nyttårskonsert
17. januar 2015.Konserten skulle avholdes 10.januar, men p.g.a. ekstreme værmeldinger blei det bestemt å utsette konserten ei uke. Dette medførte en del ekstra arbeid, spesielt for Erling. Ingun tok jobben med å henge opp nye plakater over alt. Utsett konsert starta kl 16.00.
Tema i år var populære legender og anna snacks. Antrekk vari svart med sølvskjerf til damene og sølvflosshatt til herrene. Salen var bygd opp repo slik at vi satt i forskjellige høyder. Hallen var pyntet med trær dandert med sølv og lys. I år ble konserten avholdt uten pause. Ingunn var konferansier noe som hun mestret flott. Hun hadde innslag mellom annenhver låt. Et overraskende innslag var rokkestjernene Ola og Lina som rokket seg gjennom en spillende march i lag med Mathias på trommer og Erling på keyboard. Johan takket sangsolistene og dirigenten med hver sin tulipanbukett. Det var ca.180 solgte billetter. Det vanket mye applaus og lovord etter konserten,som varte ca 1 time og 10 minutter. Konsertrepertoaret var var:«Mühledorf» av Derek Broadbent. «Elegi» av Christian Tenfjord, Solist: John Inge Våge. «Sir Duke» av Stevie Wonder, arrangert av Goff Richards. «The Rose» av Amanda Mc Brown, arrangert av Idar Torskangerpoll, solist: Laila Berg. «Bohemian Rhapsody» av Queen,arrangert av Alan Catherall. «Penny Lane»av John Lennon og Paul McCartney,arrangert av Darrol Barry, solistar: Johanne Velle og John Inge Våge. «Angel» av Sarah McLachlan, solister: Laila Berg og Erling Wåge. «Don’t let the Sun og down on Me»av Elton John,arrangert av Frank Bernaerts, solist: Hanna Kvamme. «Tears in heaven» av Eric Clapton, arrangert av Idar Torskangerpoll, solist: HannaKvamme. «Earth dance» av Christian Tenfjord. «Champagnegalopp» av H. C. Lumbye, arrangert av Tom Harper. Ekstranummer «Radetzky march».

Årsfest 17.januar 2015.
Dette året hadde vi delt oss inn i flere komiteer, slik at noen laget til festen, og de var ikke å rigget/ ryddet i hallen, og andre ryddet etter festen søndag (ikke ryddet i hallen)Tradisjonsrik fest etter konserten. Grendahuset i Vågsvåg som for anledningen var pyntet med samme tema som konserten: Sølv. 43 personer var påmeldt. Biff stroganoffgryte med stappe, ris, salat og brød. Smakte nydeligog der var rikelig mat. Der var bestilt mat til 41 pers, og der var igjen 1/4 av gryta. Senere var det kaffi og kaker. Innslag av karane med sang og av damene med sang og Elvisparodi med Ingunn som Elvis. Erling, Johan, Inge og Terje gjentok suksessen fra Reidunns bursdag med "klokkeklang" til stor latter. Tor Åge hadde lager fin quiz. God stemning hele kvelden som ble avsluttet i tretiden.

NM-kveldi Gravdal fredag 6. mars. Komite var styret. Ikkje så mange møtte fram, men det blei ein triveleg kveld med god prat og fin nostalgi. Jau, har vi vore med på mykje.
Harald serverte speketallerken med tilbehør, Tor Åge pizza til alle og vel så det. Det var rikeleg med knask og forfriskningar. Vi såg opptak i kronologisk rekkjefylgje med god lyd av alle TPM sine NM–nummer gjennom tidene frå brassmeisterskapa i Bergen. «Labour and love» 1999, «Resurgam»2000, «Kaleidoscope»2008, «Music for a Festival»2009, «Renaissance»2010, «Lake of the Moon» 2011.Vi holdt det gåande til midnatt og det var artig å høyre gjennom stykka vi jobba så mykje med.

Tomra/Ørskog festivalen17-19 april 2015.
Komite var styret og noteutvalet. Avreise fredag tidlig kveld, med Johan som sjåfør nok en gang. Turen gikk til Ørskog via Stranda der vi spilte på underholdningskonkurranse. Etter en sosial og kjekk busstur med div. quizer var vi fremme 22.30. Bosted var Systra motell. Alle fikk etterhvert gode senger tett i tett. Vi hadde også disponibelt et stort rom som vi nyttet til sosialt/øving. Fredagkveld -koselig sangstund med våre alltid positive og humoristiske gutta: Erling på keyboard, Terje og Harald på gitar. Fint med sangheftene våre:) Denne kvelden blei tidlig avslutta slik at vi kunne være opplagt til konkurransen. Frokost i kafeen var upåklagelig med ferskt brød og speilegg til alle. Litt øving og pustetrening før vi reiste med buss til oppvarming . Der var 5 korps i 2 divisjon og vi spilte til slutt. Programmet vårt var: «Muhledorf», «Elegi», «Buster strikes back», «Suril, Suril», «Storbystev».
Etter noe problematisk rigging av slagverk og andre notestativ kom vi på sena og fullførte godt. Noe stress på storbystev som vi fikk høre igjen om på dommerkommentarene. Dagen gikk fint og fort. Forspill på salen vår før vi gikk over vegen til festkonsert med Ørskog brass og Jan Magne Førde samt festmiddag siden. Konserten var etterfulgt av premieutdeling av en særdeles uhøytidelig og uengasjert kar. Vi gikk derifra med en 3 plass og pokal.
Ei lita pause mellom konserten og festen slik at vi igjen fikk nytte vårt lille krypinn på Systra. Tacobuffet med kanskje litt lite mat og dans til DJ. Vil tror vi var 3 korps samlet der. TPM lagde som vanlig fin stemning med mykje løye.
Litt etter litt gikk vi hjem til senga, og sist var det de unge kule og 3 husmødre igjen som hadde en rasende festlig avslutting men solosang av førstereisgutt Espen -Ausedansen:))) Lalalalalalalalalalala lalalalalalalalalala....
Noen fikk sove meir enn andre denne natta, men alle var til frokost neste dag. Opprydding av en flott drivandes dugnadgjeng før avreise kl 11.00 presis.
Noen pisstopp underveis før vi var heime kl 15.00.
Alt i alt nok en vellykket tur med en knakande kjekk gjeng der Erling og Terje tar på seg underholdningsansvaret og Johan fikk oss trygt fram og tilbake.
Dugnad på lagerrommet på frelsesarmeen tirsdag 5. mai. Terje, Tor Åge, Erling og Johan tømde rommet og bygde om hyllene. Hammar, sag, kubein, skrumaskin og god planlegging gjorde underverk slik at særleg pauker, slagverk og kopimaskina no bleilettare tilgjengelege.Vi samla opp eit heilt billass rusk og rask som det var berre å kaste. Ein fin kveld med ein lystig gjeng.

17 mai. Komite var styret. Været var svært bra etter noen svært dystre meldinger i forkant. Delvis skyet med uttrykk for noe regn, litt sol. Kaldt. Oppmøte kl 07.15 på grendahuset i Vågsvåg. Der sto bussen med Jarl Torskangepoll og ventet. Det var godt oppmøte med ca 24 musikanter. I tradisjons tro er vi i nore Oppedalen kl 07.30. I år var vi nok noen minutter for seine fordi fruen til Alfred Færestrand allerede hadde alt heist flagget. Der spilte vi "Ja vi elsker". Etterpå gikk det slag i slag med stopp på vandte plasser. På Klokkergården var de unge våkne og stilte opp i dyner og flagg.Dette er en gangske så eksklusiv turne der enkeltpersoner får en liten intimkonsert fra TPM hver.Nordre Oppedal, Anny Angelshaug, Myrestrand, Vikja, Oddbjørg Færestrand, Færestranda, Skaret, Øvre Våge, Stig Solheim og Kaia var spillestedene. Etter siste spilling kom det10 dråper regn. Når klokka var blitt 09.00 var vi både sultne og slitne i leppene, så da smakte det godt med deilig frokost og gode kaker. Supert å få denne gesten der hvert år. Det setter vi stor pris på. Vi var så vidt ferdige da det var på tide med oppstilling i Vågsvåg for formiddagstog. Fortsatt var været godt. Her spiller vi i lag med Holvik og deres marsjer. Vi gjekk den vanlige ruta og avsluttet på grendahuset med en liten konsert inne. Her var vi ganske få (ca 15), men Lisbeth var fornøyd med lyden vi lagde. Neste tog var i Holvik kl 14.00, der vi gjekk den samme ruta som alle år, og igjen kommer der 10 dråper regn. Minikonsert med Holvik og tid til en kopp kaffi før det bar mot Måløy og det store folketoget der kl 16.30. På torget var det mye folk og røre. Det resulterte i et langt tog der det også var mye folk langs veien som fulgte på etter hvert. Her stilte TPM fremme med Holvik skulekorps bak oss. Vi spilte annenhver Holvikmarsj og våre egne. Dette var en fin måte å løse dette samarbeidet på slik at alle ble fornøyde. Det var en lang tur mot torget igjen, men det var kjekt med så mye folk og så masse spillelyd fra alle kanter. Fellesspilling av "Ja vi elsker" og et fellesnummer med Måløy musikklag og oss der vi spilte "Sons of the brave" Etterpå tale med mer. I det taler stiger på sena kommer regnet for fullt, og det ble etter hvert ganske vått. Dette har vært en flott markering på en fin 17 mai 2015. Travelt med så mye spilling og trakking, men absolutt kjekt. Eit av høgdepunkta var folketoget i Måløy. Foruten nasjonaltoner spilte vi "Sons of the brave", "Death or Glory" "Norge i rødt hvitt og blått" og marsjer.

Brassfest i operahuset Nordfjordeid 06.juni. Komite var styret og noteutvalet. Vi ble tidlig invitert til Brassfest i operahuset på Nordfjordeid av Kjølsdalen Musikklag. De hadde sydd sammen en konsert bestående hovedsak Eikanger-Bjørsvik musikklag. Sammen med dem ville de at TPM, Jølster Musikklag og Kjølsdalen Musikklag også skulle delta.I korpset vårt var der god oppslutning. Det var kun på tuba der var tynt i rekka. Der var kun Johan som satt igjen. Imidlertid klarte han å skaffe vikar fra Kjølsdalen. Ei rivande dyktig dame som kunne sine ting.Vi reiste innover tidlig på ettermiddag med buss der Johan som vanlig stilte sine kunnskaper som sjåfør til TPM sin dispensasjon.I Operaen fikk vi et klasserom der vi hadde litt oppvarming og pusteøvelser.Konserten startet kl 16.00 med Jølster som første korps, TPM som andre og til slutt før pause Jølster. Vi fikk ikke mulighet til å se Kjølsdalen, men hørte flott musikk fra der vi stod. Vi spilteMuhledorf»,«Elegi», «Buster Strikes Back»og tilslutt «Storbystev»(eller Storbystrev som Lisbeth kaller den). Vi klarte og godt, og fikk masse gode tilbakemeldinger etterpå. Det var kjempekjek tå spille for en fullsatt sal, og ikke minst for Eikanger Bjørsvik.
Etter en liten pause var det Eikanger Bjørsvik som gikk på sena. De spilte en utrulig flott og underholdende konsert. Etter endt konsert var det pause frem til festmiddag og sosialt samvær etterpå. Til middag ble det servert deilig hjortgryte, kaffe og kaker. Det var en kjekk og sosial kveld der vi returnerte heim i halv to-to tiden. Dette var også sommervslutningen til TPM.

Jonsokafta21. juni: Medlemmer frå Torskangerpoll musikklag var med på opptog frå kaia i Vågsvåg til jonsokfeiring med bål på Vågsberget. Fint ver og ein kjekk kveld.

Heim i haustfredag 16. oktober: Komite var: Erling, Laila M, Anne Mari og Alice. Vi møtte opp i Samfunnshuset på Raudeberg kl 19.00 for tillaging. Under fullsett sal der dei måtte sette inn ekstra bord for å få plass til alle starta vi programmet kl 20.00. Det var siste gong det var konsert i Samfunnshuset då nye lokaler skal takast i bruk. TPM talde 30 personar. Ole Mathisen ynskte velkommen og Terje Vågevar vår eminente programleiar som trekte fram at korpset er 95 år, krydra med litt historikk. Vi spelte to avdelingar og hadde denne gongen fleire nummer med ulike sangsolistar. Lisbeth Våge dirigerte. Pause med lotteri, sal av forfriskningar og kaker mellom avdelingane.
Programmet var: «Sir Duke», «Bruremarsj frå Sørfold»(John Inge kornettsolist), «Buster strikes back»(Terje og Ola R kornettsolister), «The Rose»(Laila Berg Sangsolist), «Can’t help falling in love»(Erling sangsolist), «Always on my mind»(Erling sangsolist), «Tears in Heaven»(Gro Haugen sangsolist), «En natt forbi»(Laila B trombonesolist), «Don’t let the sun og down on me»(Gro Haugen sangsolist), «Storbystev», «Hey look me over»(med sang). Arrangementet var slutt kl. 22.30. Vi hadde ikkje verbalunderhaldning som monologar eller sketsjar denne gongen. Vi blei invitterte til å komme igjen neste år. Ein kjekk kveld med god klaff i repertoar og framføring.
Jubileumskonsert 18. oktober: Komite for jubileumskonserten var noteutvalet og styret. Konserten starta kl 16.00 ogblei ei kort og grei markering av 95 årsjubileet til Torskangerpoll musikklag. Johan ynskte publikum velkomne, spesielt til tidlegare musikkantar. Sigrid Torskangerpoll, Rune Færestrand, Tommy og Per Torskangerpoll og Roald Bøe var mellom gjestane. Konserten var gratis. Erling tok oss med gjennom musikklaget si historie og drog fram mange flotte høgdepunkt. Vi spelte notidsmusikk som bestod av: Koral til oppvarming, «Buster strikes back»(Terje og Ola R kornettsolister), «Bruremarsj frå Sørfold»(John Inge kornettsolist), «En natt forbi»(Laila B trombonesolist), «Hey look me over» (med sang). Konserten var på 40 minutt.

Basar søndag 18. oktober: Basarkomite var: Ingunn, Tove, Harald og Laila B.
Rett etter jubileumskonserten starta årets basar. Mange medlemmer hadde som vanleg gjort ein stor innsats med å selje lodd på bøkene både ved husbesøk og på stand. Dette er eit viktig del av inntektsgrunnlaget på basaren. P.g.a. barnehage i Grendahuset blei det eit ekstraarbeid med å rydde bort og å sette på plass barnehagen sine saker. Vi møtte difor kl 13.00. Basaren starta 16.40 med sei vanlege aktivitetane: «over-under-sju», «pilkast», «ballkast på politikarar», «lykkehjul», «kafeteria med pølser, supre smørbrød og kaker», «årar», «aftentrekningar» og «loddbøker». Holvik skulekorps kom og spelte kl 18.15. Dei fekk pølser og brus etterpå. Det var bra frammøte av publikum og basaren gav eit flott økonomisk resultat. Det heile var over kl 19.30 og det tok ca. ein time å rydde opp att. Terje leia basaren og var nummeropplesar ilag med Ola R som trekte. Dette er det viktigaste årlege inntektsarrangementet og musikkarane gjorde ein heilhjerta innsats med humøret på topp som vanleg.
Gravferd til Audun Færestrand torsdag 26. nov: Komite var Styret. TPM var av familien spurt om å spele preludium i gravferda til mangeårig medlem Audun Færestrand. «A little prayer» blei framført. Tilbakemeldingane på spelinga var svært positive. Det vart sendt bårebukett frå korpset. Det var særs dårleg ver og alle sermoniane blei difor gjort ferdige i kyrkja.

Julegranopning i Vågsvåg søndag 29. nov: Komite for var styret. Kl 16.00 stilte vi opp ved juletreet atmed grendahuset i Vågsvåg der vi spelte julesongar frå «juletoner» . Lisbeth dirigerte. Vi greidde det akkurat mellom to regnbyger. Etterpå var det ein minikonsert inne der vi spela julesongar. Bygdelaget selde kaffi, kaker, brus og hadde lotteri.

60 årsdag Terje Våge laurdag 5. desember: Komite var Styret. Kl 20.00 hadde Terje invitert alle i TPM til feiring i grendahuset i Vågsvåg . Mange stilte og festen starta med at vi spelte «Come gratulations» og «The Nev Colonial March». Vi song to gratulasjonssangar. Johan holdt ei kort tale med litt oppsummering og overrekte blomar frå korpset. Damene heidra Terje med flott song seinare på kvelden. Det same gjorde John Inge, Erling og Johan. Erling stilte med lysbilder som inneheldt mange morsomme bilder frå musikklaget. Det var ei kjekk feiring med fantastisk «Ingermat» og mykje god underhaldning.

Julespillingi Måløygata og Storsenteret før jul 19 des. kl 14.00. Vi stilte i nisseluer og med juletoner. Lisbeth var forhindret til å møte her, så Lina tok dirigentjobben «på strak arm». Vi sto oppstilt i trappa. Videre til Måløy der vi spilte utenfor polet, Måløy Brygge og ved Hansen og Dysvik. Det var svært lite publikumer ute i gata. Været var svært ruskete og kaldt. Lisbeth fikk overrakt julehilsen i form av blomster fra korpset.

Kirkekonsert 20.des kl 15.00. Tradisjonell julekonsert. Vi åpnet konserten med «Processional for an Occasion». Johan hadde skrevet en informasjon om dette stykket som ble opplest før vi starter. Videre spilte vi «Himmel på jord» med solist Linea Helgestad. Hun klarte seg godt og sang nydelig. Vi fikk mange fine tilbakemeldinger fra publikum. Linea fikk en liten førjulsgave som takk for hjelpen.

13. Takk frå styret
Styret vil rette stor takk til alle medlemmer for positiv haldning og godt frammøte på øvingar og arrangement. Vi takkar og dirigenten vår, Lisbeth Helen Våge for god innsats og positivt samarbeid. Vi vil i årsmeldinga takke bedrifter og enkeltpersonar som har støtta Torskangerpoll musikklag økonomisk , og alle som har møtt fram på arrangementa våre i 2015.
Helsing Styret i Torskangerpoll musikklag.
Reidunn Øksdal – Terje Våge – Laila Berg – Tor Åge Gravdal – Johan Einar Wåge.