Basaren er ein av bærebjelkane for drifta av korpset

Søndag 22. oktober hadde Torskangerpoll Musikklag sin årlege basar i Våge/Oppedal Grendehus.

Holvik skulekorps var gjestar og heldt ein fin konsert mot slutten av basaren.

Folk er utruleg flinke å støtte opp både med gevinstar og pengar, seier lear i Torskangerpoll Musikklag, Johan Wåge.

Basaren er ein av bærebjelkane for drifta av korpset, seier han.


Dette var omtalen før basaren

Klart for basar med:

Torskangerpoll Musikklag
Søndag 22. oktober i
Våge/Oppedal Grendehus Klokka 16.00

Holvik Skulekorps deltek

Basar med mange aktivitetar;
kafeteria, åresal, loddsal. Mange flotte gevinstar.

Før basaren blir det sal av lodd på bøkene på Måløy brygge. Det blir også nokre husbesøk.
Vil du gje gjevinst til basaren så kontakt Eli Refvik 41311936
eller refvik13@hotmail.com.

Arr: Torskangerpoll Musikklag

Her er plakaten

Her kan du sjå frå basaren i 2016

Her kan du sjå frå basaren i 2015

Her kan du sjå plakaten til basaren.

Her kan du lese om basaren i 2014.