Onsdag 14. mai klokka 19.00 blir det ope hus i Gravdal skule som er 100 år i år.
Prosjektgruppa som har arbeida for å gjere det 100 år gamle skulebygget til eit litt annleis kulturhus, arrangerer historiekveld.

Onsdag 14. mai vil dei presentere planane for den gamle skulen som Torskangerpoll Musikklag eig. Historisk materiale som er samla inn, blir vist fram.

Dagfinn Kleppa frå Fylkesarkivet skal ha innlegg. Roy Aron Myklebust, som er koordinator for utviklingsplanen for reiseliv og opplevingar i Vågsøy, vil presentere den konkrete planen for Gravdal skule. - Det blir i tillegg gratis kaffi og mat, fortel Harald Oppedal.

Sjå annonse i Fjordenes Tidende

Dette skreiv Fjordenes Tidende:

Gravdal skule jubilerer
Gravdal skule i Torskangerpoll i Vågsøy er 100 år, og i den anledning skjer det litt av hvert med det gamle skolehuset. Onsdag er det åpent hus for alle som vil vite mer om planene.

Onsdag 14. mai blir det arrangert åpent hus i Gravdal skule. Ei prosjektgruppe fra Torskangerpoll Musikklag, som i dag eier bygningen, har lenge arbeidet med planer for fremtidig bruk.
– Planen som nå foreligger går i hovedtrekk ut på å gjøre om det gamle skolehuset til en arena for kultur- og historieformidling for det spennende området i og rundt Torskangerpoll, forteller prosjektleder Harald Oppedal.
Han sier at en i løpet av det siste året har samla inn mye spennende dokumentasjon i form av gamle bilder og dokumenter. Blant anna har en samla elevlister heilt tilbake til 1900-tallet, da det var omgangsskole i området, og ellers elevliste fra 1907 og fram til 1957. Rundt 20 lag og foreninger hadde skolen som samlingssted i disse 50 åra og de fleste har en funnet fram til opplysninger om.
Enkeltepisoder fra krigsåra som aldri er blitt fortalt offentlig vil en kunne lese om, dessuten merkelistene for motorbåter tilbake til 1920.
– Det er et mål at utstillinga og formidlinga ikke bare skal gi informasjon om Torskangerpoll spesielt. Vi vil at den også skal gi innblikk i utviklinga av ei kystbygd generelt, i en tidsepoke på 50 år hvor det skjedde veldig mye. Ennå gjenstår det mye innsamlingsarbeid, men vi vil allerede nå invitere alle interesserte til å se innom på onsdag 14. mai, sier Oppedal.
Hermund Kleppa fra Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane vil være til stede og fortelle om historiedokumentasjon og arkivarbeid.
– Roy Aron Myklebust, som er koordinator for utviklingsplanen for reiseliv og opplevelser i Vågsøy, vil presentere den konkrete planen for Gravdal skule, sier Oppedal.
Han legger til at det blir ei god, gammeldags kaffeøkt i skolekjelleren, og håper riktig mange vil møte opp, både bygdefolk og andre interesserte.