Velkomen til gratis:

Mini-NM-konsert


med Torskangerpoll Musikklag
Søndag 6. februar
klokka 14.30
i gymsalen på
Skavøypoll skule

Torskangerpoll Musikklag avsluttar øvingshelg
med framføring av stykket vi skal framføre i NM i Grieghallen i Bergen fredag 11. februar 2011 klokka 21.00.

Stykket heiter Lake of the moon og varer i 11 minutt.
Dirigent Eirik Gjerdevik vil fortelje litt om stykket og det som skal skje
Alle er velkomne til tidenes kortaste ettermiddagskonsert.