Årsmøte i Torskangerpoll Musikklag
Tirsdag 8. mars var det årsmøte i Torskangerpoll Musikklag. Det vart eit ryddig møte der det vart handsama ordinære årsmøtesaker.
Val var ein vesentleg del av møtet. Valnemnda hadde klart å finne kandidatar til alle verva. Johan Wåge takka ja til attval som leiar. John Inge Våge gjekk ut av styret, og blei erstatta av Laila Berg.Etter årsmøtet er det desse som har tillitsverv i korpset:
Styret:
Leiar : Johan Wåge
Nestleiar : Terje Våge
Styremedlem : Evy Loen
Styremedlem : Laila Berg
Styremedlem : Eli Refvik


1. varamedlem : Ingunn Kvalheim
2. varamedlem : Tove Nerland
Øvrige funksjonar:
Noteutval : John Inge Våge, Erling Wåge, Anne Knotten, Gun- Tove Gursli
Revisorar : Kåre Våge, Marianne Lund
Valnemnd : Gun-Tove Gursli, John Inge Våge, Erling Wåge
Husansvarleg : Arne Øvrelid, John Inge Våge
Uniformsansvarleg : Gun-Tove Gursli
Materialforvaltar : Terje Våge
Repr. i Bygdelaget : Styret vel ein representant

Les referatet frå årsmøtet her

 

Årsmøte 2005
Tirsdag 8. mars
2005 klokka 20.30

Det blir med dette kalla inn til årsmøte i Torskangerpoll Musikklag i Frelsesarmeen - Måløy.

Det blir behandla ordinære årsmøtesaker som valg, rekneskap, budsjett og innkomne saker.
Saker til til årsmøtet må vere styret skriftleg i hende før 1. mars 2005

Betalande aktive medlemmer har stemmerett

Helsing styret i
Torskangerpoll Musikklag.

Både formann, sekretær og nestformann oppmodar alle om å møte opp.