Årsmøte 2008
Tirsdag 11. mars
2007 klokka 20.30
Det blir med dette kalla inn til årsmøte i Torskangerpoll Musikklag i Frelsesarmeen - Måløy.

Det blir behandla ordinære årsmøtesaker som valg, rekneskap, budsjett og innkomne saker.

Saker til til årsmøtet må vere styret skriftleg i hende før 3. mars 2008


Betalande aktive medlemmer har stemmerett.

Helsing styret i
Torskangerpoll Musikklag