Årsmøte 2011
Tirsdag 22. mars 2011 klokka 20.00
Det blir med dette kalla inn til årsmøte i Torskangerpoll Musikklag i Frelsesarmeen i Måløy.
Det blir behandla ordinære årsmøtesaker som valg, rekneskap, budsjett og innkomne saker.
Betalande aktive medlemmer har stemmerett.
Helsing styret i Torskangerpoll Musikklag