Takka ja til å fortsette som leiar

Tysdag 14. april var det ekstraordinært årsmøte i Torskangerpoll Musikklag med val som einaste sak.
Her vart det valt nytt styre med Johan Wåge som tok attval som leiar.
Før møtet vart det gjort ei markering av at leiaren som har gjort ein stor jobb for korpset i mange år hadde bursdag og vart 65 år. Reidunn Øksdal i styret gratulerte Johan med dagen og takka han for jobben han har gjort.
Johan takka for gåva og tilliten og håpa at alle i korspet vil stille opp for laget i komitear og reint musikalsk.
- Det er viktig for at det skal vere god drift i laget sa Johan.

Desse styrer i 2015:

Leiar: Johan Einar Wåge
Nestleiar: Terje Våge
Styremedlem: Laila Berg
Styremedlem: Reidunn Øksdal
Styremedlem: Tor Åge Gravdal
Vara til styret: Laila Mykland
Vara til styret: Johanne Velle
Noteutval:
Erling Wåge
Terje Våge
Jonatan Nyborg
Dirigent

Revisorar:
John Svarstad
Heidi Reed

Husstyre i Gravdal:
Asbjørn Våge
Tor Åge Gravdal
John Inge Våge

Uniformsansvarleg: Anne Mari Knotten
Instrumentforvaltar: Terje Våge
Noteforvaltar: Ola Refseth

Valnemnd:
Erling Wåge
Ingunn Kvalheim
Sølvi Loen


 

Årsmøte 2015
Tirsdag 24. mars 2014 klokka 20.00
Det blir med dette kalla inn til årsmøte i Torskangerpoll Musikklag i Frelsesarmeen i Måløy.
Det blir behandla ordinære årsmøtesaker som valg, rekneskap, budsjett og innkomne saker.
Betalande aktive medlemmer har stemmerett.
Saker til årsmøtet må styret ha før 10. mars.