Aktivitetsplan 2017


Dato Arrangement Komite
10.jun Måløyspeling Styret
22.aug Start haustsesong
1.-3. sept. Blåtur Stine, Espen, Asbjørn, Ingunn.
20. og 21. okt. Heim i haust Johanne, Erling, John Inge, Alice, Laila B , Kari.
22.okt Basar Eli, Laila M, Marthe, Tove, Terje N, John.
17. des. Julekonsert kl. 17.00 Styret (Kyrkja er bestilt)
29.des Juletrefest Gravdal Gravdalgruppa,
13.jan.18 Nyttårskonsetr 2018 Lina, Sølvi, Linda, Ola V, Petter, Noteutval.
13.jan.18 Medlemsfest Reidunn, Anne Mari, Inge, Jonathan.
Første namn i komiteen er samankallar og må starte planlegginga

Kvar komite blir på 4 personar
Fyrste namn er ansvarleg for å kalle saman komiteen og at komiteen fungerer.
Komiteane knyter til seg dei som trengs i korpset.

Har du spørsmål så kontakt Johan Wåge eller send e-post j-waage@online.no