Flott basar:

Sjekk kven som vann på bøkene:

Her er to glimt frå basaren:

 


Dette stod på nettsida før basaren:

Musikkbasar

Søndag 26. oktober
klokka 17.00 i

Våge/Oppedal Grendehus
Kafeteria, åresal, loddsal, tipping, over/under sju, lykkehjul,
musikk og underhaldning.
Masse flotte gevinstar på bøkene.
Underhaldning ved:

Torskangerpoll Musikklag
og
Holvik Skulekorps

Møt opp til god gammaldags basarstemning på Våge-Oppedal grendahus søndag 26. oktober. Sjå plakat hos Oldeide og i plakatkassene. Basaren startar kl 17.00. Det er mange flotte gevinstar. Om nokon vil gje oss gevinstar gje beskjed til Alice på telefon 97190081, eller lever inn på basaren.
Velkommen