Har du lyst å spele i Torskangerpoll Musikklag?

Ta kontakt med formann Johan Wåge

Ring: 91128027 eller

send ein epost til j-waage@online.no

Eller stikk innom Frelsesarmeen i Måløy på ei øving som er kvar tirsdag klokka 19.30.

Eller du kan ta kontakt med nokre andre du kjenner i korpset eller i styret.