1. Deltakerinfo Sogn og Fjordane meisterskapen for amatørkorps 2008
Hei alle påmeldte! Her kommer litt informasjon om konkurransen.

Trekning og spillerekkefølge er nå klar, og kan leses under. Det måtte noen endringer til i forhold til trekning for å klare å gjøre det gjennomførbart for alle dobbeltspillende, men vi ser det som viktig å tilrettelegge for at alle kan delta i så stor grad som mulig, og har derfor innvilget dispensasjoner for dobbeltspillende også innen samme klasse. Dersom det er kollisjoner med dobbeltspillende medlemmer som ikke har vært meldt inn, eller noe vi har oversett, må jeg få beskjed snarest, så skal vi se om det er mulig å løse, uten at det gis noen garantier. Det er tett mellom slagene for en del dobbeltspillende i brass band-klassen, men det skal være praktisk gjennomførbart, og må dessverre bli slik.
Konkurransestart blir klokken 11.00. Vi vet dette er tidlig for noen, men tidsskjemaet for dagen tillater dessverre ikke noe seinere start enn det, og vi håper alle har forståelse for dette.
Komplett timeplan for dagen med festkonsert osv. kommer i en senere sending.
Dommere i konkurransen er Arnfinn Dalhaug og Nils Magne Abelseth – kjente navn og meget rutinerte dommere som vi er glade for å ha fått med oss på det siste Sogn og Fjordane-meisterskapen.
Liste over slagverksutstyr som er tilgjengelig på scenen ligger ved. Utstyr som ikke står på denne listen må hvert enkelt korps skaffe og ta med selv. Det gjelder også trommestikker, småperkusjon, evt. spesielle cymbaler og lignende.
Dersom det er noen som har etterpåmeldinger til festkonsert og fest må de ta kontakt med Torskangerpoll Musikklag snarest, og senest torsdag formiddag!
Vi ønsker at alle korps som ikke allerede har gjort det sender oss litt informasjon om korpset og om programmet de skal spille.


Spelerekkefølgja laurdag 15. november
1
Klokka 11:00: Kjølsdalen Musikklag, Gerard Rooker

2
Klokka 11.30: Torskangerpoll Musikklag, Lisbeth Helen Våge

3
Klokka 12.00: Jølster Musikklag, Arvid Anthun

4
Klokka 12.30: Fjordbrass Lavik, Jason Burn

5
Klokka 13.00: Florø Hornmusikk, Kjetil Høidal

Pause 13:30 - 14:30

1
Klokka 14.30: Gloppen Janitsjar, Jon Rune Ødven

2
Klokka 15.00: Måløy Musikklag, Gerard Rooker

3
Klokka 15.30: Førde Ungdomskorps, Jason Burn

4
Klokka 16.00: Øvre Årdal Janitsjarkorps, Helge Øren

5
Klokka 16.30: Stryn Musikkklag, Jon Are Steen

Vennlig hilsen
Lars Alver Krum
Produsent/ Servicemedarbeider
+47 920 84 508


Deltakerinfo Sogn og Fjordane meisterskapen for amatørkorps 2008

Hei igjen! Så nærmer mesterskapet seg. Her kommer en ny runde med informasjon foran Sogn og Fjordane meisterskapen 15. november..

Info om korpset:

· Vi minner om at alle korps må sende oss litt informasjon om korpset og programmet de skal spille, inkludert noen ord om ”den røde tråden”. Det er

fortsatt noen som ikke har sendt alt dette. Informasjonen om korpset kan for eksempel inneholde noe av dette:

Skipingsår, kort historikk, flere høydepunkter, varemerke og motto, en morsom hendelse i korpset sin historie, faste ting korpset er med på eller egne faste

arrangement gjennom året, hovedinntektskilde o.s.v.

Dette må vi ha inne senest morgenen mandag 10. november. Sendes til larsa@musikkorps.no

Sceneoppsett:

· Alle korps må sørge for at det er sendt inn korrekt sceneoppsett. Frist her er også morgenen mandag 10.11., og sendes til larsa@musikkorps.no

· Det har vært etterlyst fullstendig tidsplan for dagen, og denne er nå klar:

o 11:00 Konkurransestart, Brass

o 13:30 – 14:30 Pause

o 14:30 Konkurransestart, Janitsjar

o Ca. 17:00 Slutt på konkurransen

o 19:30 Dørene åpner før festkonserten

o 20:00 Festkonsert med premieutdeling, går direkte

over i middag og dans til topp musikk.

o 01:30 Slutt

Litt om festen:

· I forbindelse med festen, der det vil serveres alkohol, må korpsene melde fra om hvor mange av de påmeldte til festen som er under 18 år, og hver deltaker

under 18 år må ha en navngitt ansvarlig person over 18 år. Dette i følge reglene for skjenkeløyvet. Festdeltakere under 18 vil få billettarmbånd med egen farge.

Alle øvrige spørsmål om festen, skjenking, innhold osv. må rettes til Torskangerpoll Musikklag

Vennlig hilsen
Lars Alver Krum


 

Siste sjanse til å verte Sogn og Fjordane-meister

Sogn og Fjordane meiseterskapen i Måløy den 15. november er den siste sjansen til å verte Sogn og Fjordane-meister. Frå hausten 2009 av vert dei tradisjonelle underhaldningskonkurransane i begge fylka erstatta av ein felles årleg underhaldningskonkurranse. I 2009 vert denne arrangert i Molde, etter at Molde Janitsjar søkte og fekk tildelt arrangementet. Sogn og Fjordane meisterskapen 2008 er sjølvsagt open for alle korps som vil delta, men berre korps heimehørande i Sogn og Fjordane vil kunne verte kåra til Sogn og Fjordane-meistrar.

Me håpar at mange korps i Sogn og Fjordane no vil nytta sjansen til å kunne verte dei siste Sogn og Fjordane-meistrane for amatørkorps, og vere med på å gjere den siste Sogn og Fjordane meisterskapen til eit stort og vellukka arrangement.

Her kan du lese info, og vite korleis du melder deg på meisterskapen.

 

Sjekk link til Norges Musikkorps NMF Nordvest.

 

Sjekk kven som er påmelde

Janitsjar:
Førde Ungdomskorps 30 stk
Gloppen Janitsjar, Dirigent: Jon Rune Ødven, 32 stk
Øvre Årdal Janitsjarkorps, Dirigent: Helge Øren, 45 stk
Måløy Musikklag, Dirigent: Gerard Rooker, 52 stk
Stryn Musikkklag, Dirigent: Jon Are Steen, 28 stk

Brass
Jølster Musikklag, Dirigent: Arvid Anthun, 27 stk
Fjordbrass Lavik, Dirigent: Jason Burn, 31 stk
Torskangerpoll Musikklag, Dirigent: Lisbeth Helen Våge, 44 stk
Florø Hornmusikk, Dirigent: Kjetil Høidal, 27 stk
Kjølsdalen Musikklag, Dirigent: Gerard Rooker 27 stk


Totalt 343