Vi treng medhjelparar

Har du lyst til å vere med som medhjelpar under stormfestivalen 4. 5. og 6. september?
Responsen på stormfestivalen har vore god. Det blir mellom 350 og 400 deltakarar. Planlegginga har pågått i over eit år, og dei fleste detaljar er i ferd med å falle på plass.
Dette kan bli ei storarta helg. Men vi treng fleire medhjelparar.
Har du lyst å vere med å gjere ein innsats, eller veit du om andre som kan stille opp som frivillig så kontakt Sølvi Loen
Telefon: 95783830 eller e-post s-ann-l@online.no