Klart for ny stormfestival i 2021

Då er det berre å gjere seg klar til ny stormfestival i Måløy og Torskangerpoll i 2021 med Torskangerpoll Musikklag som arrangør.

Dette er ein sosial og musikalsk festival for kor og korps.

Her kan du laste ned heile brosjyren for 2021

Dette er stormfestivalen i grove trekk:

Fredag:
Stormande blikjentkveld, stormunderhaldning, nydeleg stormmat, stormkaraokebar, stormtrubadur, stormdans og mange kjekke stormfolk.

Lørdag:
Endå fleire kjekke stormfolk, stormfrukost, stormkostymeparade, stormkonsert ved Stad, rorbufest, stormsuppe, tørrsild, stormflatbrød, stormstafett, storminnslag, hardittkorellerkorpsnokolurtpålurinnslag, havets festbord, stormkonsert, stormkaraokebar, stormstemning og stormdans.

Søndag:
Berre smilande stormfolk, stormfrolunch med stormegg og stormkake, stormfrolunchunderhaldning, den store stormsamlinga før stormen stilnar av.

Alt dette får du for 1.150 kroner per deltakar.

Datoane er 4. 5 og 6. juni 2021.

Her kan du sjŚ opplegget for heile festivalensom var i 2016

her kan du sjŚ stormplakaten

Her kan du lese om forrige festival som var i 2013.

Her er plakaten

Vil du vite meir om denne musikkfestivalen kan du kontakte Asbjørn Våge.

Desse har delteke på tidlegare festivalar

Programmet for festivalen er ikkje heilt klart endå, men den vil likne mykje på tidlegare festivalar berre med nokre nye overraskingar.

Her kan du lese om stormfestivalen i 2016

Her kan du lese om stormfestivalen i 2013

Her kan du lese om festivalen i 2009

Her kan du lese om festivalen i 2006

Her kan du sjå foto frå 2009

Her er fleire foto frå 2009

Her kan du sjå foto frå 2006

Her kan du sjå fleire foto frå 2006

Her kan du sjå kva korps som har vore med tidlegare

Her kan du lese om tidlegare festivalar