Klart for ny stormfestival i 2022

Datoane er 27. 28 og 29. mai 2022.

Her er brosjyra vi har sendt ut:

Då er det berre å gjere seg klar til ny stormfestival i Måløy og Torskangerpoll i 2022 med Torskangerpoll Musikklag som arrangør.

Dette er ein sosial og musikalsk festival for vaksenkorps.

Dette er stormfestivalen i grove trekk:

Fredag:
Stormande blikjentkveld, stormunderhaldning, nydeleg stormmat, stormkaraokebar, stormtrubadur, stormdans og mange kjekke stormfolk.

Lørdag:
Endå fleire kjekke stormfolk, stormfrukost, stormkostymeparade, stormkonsert ved Stad, stormfest, stormsuppe, tørrsild, stormflatbrød, stormstafett, storminnslag, hardittkorellerkorpsnokolurtpålurinnslag, havets festbord, stormkonsert, stormkaraokebar, stormstemning og stormdans.

Søndag:
Berre smilande stormfolk, stormfrolunch med stormegg og stormkake, stormfrolunchunderhaldning, den store stormsamlinga før stormen stilnar av.

Her kan du laste ned heile brosjyra for Stormfestival 2022

Her kan du lese om festivalen som var i 2016

Her kan du lese om festivalen som var i 2013

Vil du vite meir om denne musikkfestivalen kan du kontakte Asbjørn Våge.

Desse har delteke på tidlegare festivalar

Programmet for festivalen er ikkje heilt klart endå, men den vil likne mykje på tidlegare festivalar berre med nokre nye overraskingar.

Her kan du lese om stormfestivalen i 2016

Her kan du lese om stormfestivalen i 2013

Her kan du lese om festivalen i 2009

Her kan du lese om festivalen i 2006

Her kan du sjå foto frå 2009

Her er fleire foto frå 2009

Her kan du sjå foto frå 2006

Her kan du sjå fleire foto frå 2006

Her kan du sjå kva korps som har vore med tidlegare

Her kan du lese om tidlegare festivalar