Desse har vore med på tidlegare festivalar:

 

Desse var med i 1990:

Skjold/Nesttun Janitsjar, Raufoss Musikkorps, Stryn Musikklag, Gloppen Janitsjar, Dale Musikklag, Aal Musikkforening, Eidsvoll Værk Musikkorps, Flåm Musikklag, Fana Musiklag, Leikanger Musikklag, Batnfjord Musikklag, Fåberg Musikkforening. Kråkstad Musikkorps og Tomra Brass.

 

Desse var med i 1993:

Aal Musikkforening, Dale Musikklag, Eid Musikklag, Eidsvoll Værk Musikforening, Gjøvik Bykorps, Gloppen Janitsjar, Olden Hornmusikk, Raufoss Musikkorps, Stryn Musikklag, Vigra Valderøy Ungdomsmusikk og Eikanger Bjørsvik Musikklag.

 

Desse var med i 1996:
Blank Messing, Florø, Dale Musikkorps, Eid Musikklag, Eidsvold Værk Musikkorps, Herøy Brass, Herøy Janitsjar, KrÂkstad Musikkorps, Manger Musikklag, Raufoss Musikk, Vigra og Valderøy Ungdomsmusikk, Ørsta Hornmusikk og ØSS Ørskog StorblÂsarsamband

 

Desse var med i 2000:

Batnfjord Musikklag, Blank Messing, Brattvåg Janitsjarkorps, Eidsvoll Værk Musikkorps, Ellingsøy Hornmusikk, Fræna Musikkorps, Gjøvik Bykorps, Gloppen Janitsjar, Herøy Janitsjar, Kråkstad Musikkorps, Musikklaget Melshorn, Ottestad Brass, Raufoss Musikkorps, Rudsbygd Musikkforening, Seim Musikklag, Vigra og Valderøy Ungdomsmusikk, Vik Musikklag, Ørsta Hornmusikk, ØSS´N Ørskog Storblåsarsamband og Østre Aker Musikkorps.

Desse var med i 2003:

Ellingsøy Hornmusikk, Musikklaget Melshorn, Vigra Valderøy Ungdomsmusikk, Raufoss Musikkorps, Meland Musikklag, Bispehaugen Ungdomskorps, Seim Musikklag, Ørskog Storblåsarsamband, Ørsta Hornmusikk, Tomra Brassband, Eid Musikklag, Gloppen Janitsjar, Kleppe Musikklag, Florø Hornmusikk og Fiskarstrand Musikklag

Desse var med i 2006:

Otta Musikklag, Bispehaugen Ungdomskorps, Musikklaget Melshorn, Fana Musikklag, Seim Musikklag, Raufoss Musikkorps, Fræna Musikkorps, Ørskog Storblås.s.ØSS'N, Vik Musikklag, Averøy Ungdomskorps, Gloppen Janitsjar, Frei Hornmusikk, Florø Hornmusikk, Leikanger Musikklag, Krohnengen Brass Band, Ørsta Hornmusikk, Ellingsøy Hornmusikk og Fiskerstrand Musikkorps.

Desse var med i 2009:

Alversund Musikklag, Averøy Ungdomskorps, Bispehaugen Ungdomskorps, Frei Hornmusikk, Fræna Musikkorps, Musikklaget Melshorn, Førde Ungdomskorps, Måløy Musikklag, Nørvøy Ungdomskorps, Otta Musikkforenin, Raufoss Musikkorps, Valestrand Musikklag, Vestre Gausdal Musikkforening, Ørsta Hornmusikk.

Desse var med i 2013:

Ellingsøy Hornmusikk, Folkestad/Tonika Musikklag, Gossen Musikkorps, Heidal Musikkforening, Hemingen (Fløkoret), Kjølsdalen Musikklag, Måløy Musikklag , Nørvøy Ungdomskoprps, Otta Musikkforening, Raufoss Musikkorps / Skreiens Musikkforening, Valestrand Musikklag / Fotlandsvåg musikklag, Volda Hornmusikk, Ytre Nordfjord Brass, Ørsta Hornmusikk, Øystese Musikklag

Desse var med i 2016:

Batnfjord Musikklag,, Blandakoret Hemingen (Flø-koret), Frei Hornmusikk, Heidal Musikkforening, Kjølsdalen Musikklag, Kvam Musikkforening, Lillehammer Janitsjar, Manger Musikklag, Valestrand Musikklag, Ytre Nordfjord Brass, Øystese Musikklag, Ålvik Musikklag.