Styre - utval i Torskangerpoll Musikklag 2019/20

Her kan du oversikt over dei som har hatt verv tidlegare år

Her er oversikta for 2019/20:

Leiar: Johan Wåge Send e-post
Nestleiar: Terje Våge Send e-post

Kasserer:

Stine Kråkenes  
Sekretær: Sølvi Loen  
Styremedlem: Johanne Velle Send e-post
1. varamedlem til styret: Laila K. Berg  
2. varameldem til styret: Laila Mykland Send e-post
Note-/musikkutval - leiar Erling Wåge Send e-post
Note-/musikkutval

Terje Våge

Send e-post
Note-/musikkutval Eli Refvik Send e-post

Uniformsforvaltar:

Anne Mari Knotten Send e-post

Instrumentforvalter:

Terje Våge Send e-post
Noteforvaltar: Ola Refseth Send e-post
Husstyre Gravdal John Inge Våge Send e-post
Husstyre: Gravdal Harald Oppedal Send e-post
Husstyre Gravdal John Svarstad Send e-post
Revisor: Alice Haus Wåge Send e-post
Revisor: John Svarstad Send e-post
Valnemnd leiar: Erling Wåge Send e-post
Valnemnd: Linda Bakke Send e-post
Valnemnd: Ingunn Kvalheim Send e-post
     
Dirigent: Lisbeth Våge Send e-post