Desse har styrt i Torskangerpoll Musikklag

Styrene i Torskangerpoll Musikklag
1952-1965

Form. Gustav Seljenes. Kass.: Karl Våge, Sekr. :Reidulf Færestrand.
1965/66
Form.: Alfred Færestrand, sekr.: Reidulf Færestrand, kass.: Kåre Våge, nestf.: John A. Våge, styremedi. :Arne Torskangerpoll og Magnus Våge.
1966/67
Form.: Alfred Færestrand, sekr. :Reidulf Færestsand, kass. :Helge Oppedal, nestf.: John A. Våge, styrem.: Arne Torskangerpoll, 1.vara. Audun Torskangerpoll, 2.vara.: Kåre Våge.
1967/68
Form.: Alfred Færestrand, sekr.: Reidulf Færestrand, kass.: Helge Oppedal, nestf.: Asbjørn Færestrand, styrem.: Ivar Torskangerpoll, 1.vara.: Audun Torskangerpoll, ~.vara.: Kåre Våge.
1968/69
Form.: Kåre Våge, sekr.: Reidulf Færestrand, kass.: Sigrid Torskangerpoll, nestf.: Asbjørn~Færestrand, styrem.: Ivar Torskangerpoll, 1.vara.: Bjørn Oppedal, 2.vara. John Øvrelid.
1969/70
Form.: Kåre Våge, sekr.: Reidulf Færestrand, kass.: Sigrid Torskangerpoll, nestf.: Asbjørn Færestrand, styrem.: Ivar Torskangerpoll, 1.vara.:Bjørn Oppedal, 2.vara.: John Øvrelid.
1970/71
Form.: Asbjørn Våge, sekr.: Reidulf Færestrand, kass.: Sigrid Torskangerpoll, nestf.: Asbjørn Færestrand, styrem.: Ivar Torskangerpoll, 1.vara.: Bjørn Oppedal, 2.vara. :John Øvrelid.
1971/72
Form.: Asbjørn Våge, sekr. :Reidulf Færestrand, kass.: Sigrid Torskangerpoll, nestf.: Asbjørn Færestrand, styrem.: Ivar Torskangerpoll, 1.vara.: Bjørn Oppedal, 2.vara.: John Øvrelid.
1972/73
Form.: Magnus Våge, sekr.: Reidulf Færestrand, kass.: Bjørn Oppedal, nestf.: Asbjørn Færestrand, styrem.: Ivar Torskangerpoll, 1.vara.: Kåre Våge,
1973/74
Form.: Magnus Våge, sekr.: Rune Færestrand, kass.: Bjørn Oppedal, nestf.: Leif Bergesen, styrem.: Sigrid Torskangerpoll, 1.vara.: Kåre Våge, 2.vara.: Arne Øvrelid.
1974/75
Form.: Asbjørn Våge, sekr.: Rune Færestrand, kass.: Johan Einar Wåge, nestf.: Leif Bergesen, styrem.: Sigrid Torskangerpoll, 1.vara.: Kåre Våge, 2.vara.: Arne Øvrelid.
1975/76
Form.: Asbjørn Våge, sekr.: Rune Færestrand, Kass.: Johan Emar Wåge, nestf.:Magnus Våge, styrem.: Sigrid Torskangerpoll, 1.vara.: Kåre Våge, 2.vara.:Asbjørn Færestrand.
1976/77
Form.: Asbjørn Våge, sekr.: Rune Færestrand, kass.: Helge Oppedal, nestf.:Magnus Våge, styrem.: Sigrid Torskangerpoll, 1.vara.: Kåre Våge, 2.vara.: Asbjørn Færestrand.
1977/78
Form.: Asbjørn Våge, sekr.: Rune Færestrand, kass.: Helge Oppedal, nestf.: Magnus Våge, styrem.: Per Hamnaberg, 1.vara.: Kåre Våge, 2.vara. :Asbjørn Færestrand.
1978/79
Form.: Kåre Våge, sekr.: Rune Færestrand, kass. :Sigrid Torskangerpoll, nestf.: Magnus Våge, styrem.: Per Hamnaberg, 1.vara.: Johan EIar Wåge, 2.vara.: Asbjørn Færestrand.
1979/80
Form.: Kåre Våge, sekr.: Rune Færestrand, kass.: Sigrid Torskangerpoll, nestf.: Magnus Våge, styrem.: Per Hamnaberg, 1.vara.: Johan Einar Wåge, 2.vara.: Asbjørn Færestrand.
1980/81
Form.: Terje Våge, sekr.: Rune Færestrand, kass.: Sigrid Torskangerpoll, nestf.: Magnus Våge, styrem.: Per Hamnaberg, 1.vara.: Johan Einar Wåge, 2.vara.: Asbjørn Færestrand.
1981/82
Form.: Terje Våge, sekr.: Rune Færestrand, kass.: Sigrid Torskangerpoll, nestf.: Bjørn Oppedal, styrem.: Bjarte Færestrand, 1.vara.: Johan Einar Wåge, 2.vara.: Arne Øvrelid.
1982/83
Form.: Per Hamnaberg, sekr.: Rune Færestrand, kass.: Arne Øvrelid, nestf.: Bjørn Oppedal, styrem.: Bjarte Færestrand, 1.vara.: Johan Einar Wåge, 2.vara.: Inger Aliee Torskangerpoll.
1983/84
Form.: Per Hamnaberg, sekr.: Turid Torskangerpoll, kass.: Arne Øvrelid, nestf.: Kåre Våge, styrem.: Bjarte Færestrand, 1.vara.: Johan Emar Wåge, 2.vara.: Inger Alice Torskangerpoll.
1984/85
Form.: Terje Våge, sekr.: Erling Wåge, kass.: Arne Øvrelid, nestf.: Kåre Våge, styrem.: Bjarte Færestrand, 1.vara.: Terje Nydal, 2.vara.: Ivar Torskangerpoll
1985/86
Form.: Terje Våge, sekr.: Erling Wåge, kass.: Arne Øvrelid, nestf.: Kåre Våge, styrem.: Bjarte Færestrand, 1.vara.: Terje Nydal,2.vara.: Ivar Torskangerpoll.
1986/87
Form.: Terje Våge, sekr.: Erling Wåge, kass.: Arne Øvrelid, nestf.: Kåre Våge, styrem.: Bjarte Færestrand, 1.vara.: Lisbeth Helen Våge, 2.vara.: Ivar Torskangerpoll
1987/88
Form.: Terje Våge, sekr.: Gun Tove Gursli, kass.: Alice Haus Wåge, nestf.: Kåre Våge, styrem.: Bjarte Færestrand, 1.vara.: Arne Øvrelid, 2.vara.: Ivar Torskangerpoll
1988/89
Form.: Bjarte Færestrand, sekr.: Gun Tove Gursli, Kass.: Alice Haus Wåge, nestf.: Kåre Våge, styrem.: Johan Einar Wåge, 1.vara.: Arne øvrelid,2.vara.:Ivar Torskangerpoll.
1989/90
Form.: Kjell Torskangerpoll, sekr.: Gun Tove Gursli, kass.: Erling Wåge, nestf.: Terje Våge, styrem.: Bjørn Vidar Oppedal, 1.vara.: Arne øvrelid,2.vara.: Per Torskangerpoll.
1990/91
Form.: Johan Einr Wåge, sekr.: Erling Wåge, kass.: Gun Tove Gursli, nestf.:Terje Våge, styrem.: Bjørn Vidar Oppedal, 1.vara.: Arne Øvrelid, 2.vara.:Per Torskangerpoll.
1991/92
Form.: Johan Einar Wåge, sekr.: Erling Wåge, kass.: Gun Tove Gursli, nestf.:Terje Våge, styrem.: Bjarte Færestrand, 1.vara.: Arne Øvrelid, 2.vara.: Per Torskangerpoll.
1992/93
Form.: Johan Einar Wåge, sekr.: Erling Wåge, kass.: Gun Tove Gursli, nestf.: Terje Våge, styrem.: Bjarte Færestrand, 1.vara.: Arne Øvrelid, 2.vara.: Helge Oppedal.
1993/94
Form.; Johan Einar Wåge, sekr.: Erling Wåge, kass.: Gun Tove Gursli, nestf.: Terje Våge, styrem.: Anita Kvernevik, 1.vara. : Arne Øvrelid, 2.vara. HelgeOppedal

Resten av 1994 (omlegging)

Form.: Johan Einar Wåge, sekr.: Erling Wåge, kass.: Sølvi Loen, nestf.: Terje Våge, styrem.: Anita Kvernevik, 1.vara.: Arne Øvrelid, 2.vara.: Helge Oppedal.
1995
Form.: Johan Einar Wåge, sekr.: Erling Wåge, kass.: Sølvi Loen, nestf.: Terje Våge, styrem.: May Britt Bjørhovde, 1.vara.: Arne Øvrelid, 2.vara.: Helge Oppedal.
1996
Form.: Roar Ståle Vedvik, sekr.: Erling Wåge, kass.: Sølvi Loen, nestf.: Terje Våge, styre~. May Britt Bjørhovde, 1.vara.: Arne Øvrelid, 2.vara.:Helge Oppedal.
1997
Form.: Johan Einar Wåge, sekr.: Erling Wåge, kass.: Sølvi Loen, nestf.: Terje Våge, styrem.: Johanne Velle, 1.vara.: Arne Øvrelid, 2.vara.: John Svarstad.
1998
Form.: Johan Emar Wåge, sekr.: Erling Wåge, kass.: John Svarstad, nestf.: Terje Våge, styrem.: Johanne Velle, 1.vara.: Arne Øvrelid, 2.vara.: Sølvi Loen
1999
Form.: Terje Våge, sekr. Erling Wåge, kass.: John Svarstad,: nestf.: Johan Einar Wåge, styrem.: Tove Nerland,1.vara.: Anne Man Knotten, 2.vara.: Jan Magne Færestrand. Terje Våge og Johan Einar Wåge skiftet verv i september.

2000:
Formann : Johan Einar Wåge
Nestformann : Tove Nerland
Kasserer : John Svarstad
Sekretær : Erling Wåge
Styremedlem : Terje Våge
1.varamedlem : Anne-Mari Knotten
2.varamedlem : Johan Kråkenes
Noteutval: : Terje Våge, Johan Einar Wåge, Jon Inge Våge
Revisorar: : Marianne Lund, Kåre Våge
Valnemd (3 stk) : Johanne Velle (samankallar), Bjarte Færestrand, John Inge Våge
Husansvarleg : Arne Øvrelid og Bjarte Færestrand
Uniformsansvarleg : Sølvi Loen

Dirigent: Lisbeth Helen Våge - gjesteinstruktør: Erik Gjerdevik

2001:
Formann : Johan Einar Wåge
Nestformann : Bjarte Færestrand
Kasserer : John Svarstad
Sekretær : Erling Wåge (gjekk ut av styret august 2001. John Inge overtok deretter)
Styremedlem : John Inge Våge
1.varamedlem : Anne-Mari Knotten
2.varamedlem : Johan Kråkenes
Noteutval: : Terje Våge, Johan Einar Wåge, John Inge Våge
Revisorar: : Marianne Lund, Kåre Våge
Valnemd (3 stk) : Alice Haus Wåge (samankallar), Ivar Torskangerpoll, Roar St. Vedvik
Husansvarleg : Arne Øvrelid og Bjarte Færestrand
Uniformsansvarleg : Sølvi Loen

Dirigent: Lisbeth Helen Våge - gjesteinstruktør: Erik Gjerdevik

2002:
Formann : Johan Kråkenes
Nestformann : Bjarte Færestrand
Kasserar : John Svarstad
Sekretær : John Inge Våge
Styremedlem : Anne-Mari Knotten
1. varamedlem : Johan Wåge
2. varamedlem : Eli Refvik
Noteutval : Terje Våge, Johan Einar Wåge, John Inge Våge
Revisorar : Marianne Lund, Kåre Våge
Valnemd (3 stk) : Gun-Tove, Evy L, Kåre V
Husansvarleg : Arne Ø, Bjarte F, Johan W
Uniformsansvarleg : Sølvi Loen

Dirigent: Lisbeth Helen Våge - gjesteinstruktør: Erik Gjerdevik

2003:
Leiar: : Johan Kråkenes
Nestleiar : Anne-Mari Knotten
Kasserar : John Svarstad
Sekretær : John Inge Våge
Styremedlem : Eli Refvik
1.varamedlem : Sølvi Loen
2.varamedlem : Marte Utvær
Noteutval: : John Inge Våge, Ivar Torskangerpoll og Tove Nerland (Etter Ivar sin bortgang, vart Terje Våge og Roar Ståle Vedvik valt inn).
Revisorar: : Marianne Lund og Kåre Våge
Valnemnd : Alice Haus Wåge, Bjarte Færestrand og Terje Våge
Husansvarleg : Arne Øvrelid, Bjarte Færestrand og Johan Wåge
Uniformsansvarleg : Sølvi Loen
Materialforvaltar : Terje Våge
Repr. i bygdelaget : Kåre Våge

Dirigent: Lisbeth Helen Våge - gjesteinstruktør: Erik Gjerdevik


2004:
Leiar : Johan Wåge
Nestleiar : Terje Våge
Kasserar : Evy Loen
Sekretær : John Inge Våge
Styremedlem : Eli Refvik
1.varamedlem : Sølvi Loen
2.varamedlem : Marte Utvær, slutta midt i sesongen.
Noteutval : Harald Oppedal, John Inge Våge, Tove Nerland og Roar : Ståle Vedvik (I tillegg til dirigent Lisbeth Våge)
Revisorar : Marianne Lund og Kåre Våge
Valnemnd : Gun-Tove, Laila Berg og Kåre Våge
Husansvarleg : Arne Øvrelid og Johan Wåge
Uniformsansvarleg : Sølvi Loen
Materialforvaltar : Terje Våge
Repr. i Bygdelaget : Kåre Våge, slutta i løpet av sesongen. Alice tok over.

Dirigent: Lisbeth Helen Våge - gjesteinstruktør: Erik Gjerdevik


2005:
Leder: : Johan Wåge
Nestleder : Terje Våge
Kasserer : Evy Loen
Sekretær : Laila K. Berg
Styremedlem : Eli Refvik
1. varamedlem : Ingunn Kvalheim
2. Varamedlem : Tove Nerland
Noteutvalg: : John Inge Våge, Erling Wåge, Anne Mari Knotten Gunn- Tove Gursli, dirigent Lisbeth HelenVåge
Revisorer: :Kåre Våge, Marianne Lund
Valgnemn : John Inge Våge, Erling Wåge (Gunn Tove - permisjon)
Husansvarlig : Arne Øvrelid, John Inge Våge
Uniformsansvarlig : Gunn-Tove Gursli
Materialforvalter : Terje Våge
Repr. i Bygdelaget : Alice Haus Wåge tok over midt i forrige sesong. Styret skulle
velge en representant. Johan Wåge har møtt.

Dirigent: Lisbeth Helen Våge - gjesteinstruktør: Erik Gjerdevik


2006:
Leder : Johan Wåge
Nestleder : Terje Våge
Sekretær : Laila K. Berg
Styremedlem : Eli Refvik
Styremedlem : Tove Nerland
1. varamedlem : Ingunn Kvalheim
2. Varamedlem : John Svarstad
Reknskapsfører : Evy Loen
Noteutvalg : John Inge Våge, Erling Wåge, Anne Mari Knotten Joakim Rønhovde.
Revisor : Kåre Våge, Marianne Lund
Valgnemnd : John Inge Våge, Erling Wåge, Johanne Velle
Husansvarlig : Arne Øvrelid, Harald Oppedal, Tor Åge Gravdal
Uniformsansvarlig : Eli Refvik
Materialforvalter : Terje Våge
Noteforvalter : Harald Oppedal
Repr. i Bygdelaget : Styret peikar ut ein representant og Johan Wåge har møtt.

Dirigent: Lisbeth Helen Våge - gjesteinstruktør: Erik Gjerdevik

2007:
Leder : Johan Wåge
Nestleder : Terje Våge
Sekretær : Reidunn Øksdal
Kasserer : Ingunn Kvalheim
Styremedlem : Tove Nerland
1. varamedlem : Roar Ståle Vedvik
2. Varamedlem : John Svarstad
Noteutvalg : John Inge Våge, Erling Wåge, Anne Mari Knotten Joakim Rønhovde.
Revisor : Kåre Våge, Marianne Lund
Valgnemnd : John Inge Våge, Sølvi Loen, Laila Mykland
Husansvarlig : Arne Øvrelid, Harald Oppedal, Tor Åge Gravdal
Uniformsansvarlig : Eli Refvik
Materialforvalter : Terje Våge
Noteforvalter : Harald Oppedal
Repr. i Bygdelaget : Johan Wåge har møtt.

Dirigent: Lisbeth Helen Våge - gjesteinstruktør: Erik Gjerdevik

2008:
Leder: : Johan Wåge
Nestleder : Roar Ståle Vedvik
Sekretær : Reidunn Øksdal/ Stine Kråkenes (hausthalvåret)
Kasserer : Ingunn Kvalheim
Styremedlem : Tove Nerland
1. varamedlem : John Svarstad
2. Varamedlem : Stine Kråkenes
Noteutvalg : John Inge Våge, Johanne Velle, Ola Refset, Anne Mari Knotten
Revisor : Kåre Våge, Marianne Lund
Valgnemnd : Bjarte Færestrand, Sølvi Loen, Laila Mykland
Husansvarlig : Arne Øvrelid, Harald Oppedal, Tor Åge Gravdal
Uniformsansvarlig : Eli Refvik
Materialforvalter : Terje Våge
Noteforvalter : Harald Oppedal
Repr. i Bygdelaget : Alice Haus Wåge har møtt.

Dirigent: Lisbeth Helen Våge - gjesteinstruktør: Erik Gjerdevik

2009:
Styret har denne sesongen hatt fylgjande samansetning:
Leiar : Johan Wåge
Nestleiar : Roar Ståle Vedvik
Sekretær : John Inge Våge
Kasserer : Eli Refvik
Styremedlem : Tove Nerland
1. varamedlem : John Svarstad
2. Varamedlem : Laila Mykland

Dirigent og alle styremedlem har etter krav frå NMF lagt fram politiattest.

Noteutval: : Roar S. Vedvik, Johanne Velle, Ola Refseth, Anne M. Knotten
Husansvarlege : Harald Oppedal, Arne Øvrelid, Tor Åge Gravdal
Uniformsansvarleg : Eli Refvik
Materialforvaltar : Terje Våge
Noteforvaltar : Harald Oppedal
Bordforvaltar : Arne Øvrelid
Revisorar . Helen Tungevåg, Arnhild Welzien
Valnemnd : Erling Wåge, Bjarte Færestrand, Stine Kråkenes

Dirigent: Lisbeth Helen Våge - gjesteinstruktør: Erik Gjerdevik


Komite for ”Stormfestival 2009”:
Leiar :Erling Wåge
Kasserer :Merete Eliasen
Sekretær/Sponsor :Tor Åge Gravdal
Innkvartering :Sølvi Loen
Matansvarleg :Reidunn Øksdal
Sosialansvarleg :Johan Einar Wåge
Konsertansvarlege :Roar Ståle Vedvik og Ola Refseth
Pynting :Eli Refvik

2010:

1. STYRE OG UTVAL
Styret har denne sesongen hatt følgande samansetning:
Leder: : Johan Einar Wåge
Nestleder : Tor Åge Gravdal
Sekretær : John Inge Våge
Kasserer : Eli Refvik
Styremedlem : Tove Nerland
1. varamedlem : John Svarstad
2. Varamedlem : Laila Mykland

Noteutvalg: : Lisbeth Våge, Johanne Velle, Ola Refseth, Anne M. Knotten
Husansvarlege : Harald Oppedal, Arne Øvrelid, Tor Åge Gravdal
Uniformsansvarleg : Eli Refvik
Materialforvalter : Terje Våge
Noteforvalter : Harald Oppedal
Bordforvalter : Arne Øvrelid
Revisorar . Helge Oppedal Alice Haus Wåge
Valnemnd : Sondre Nerland, Erling Wåge, Stine Kråkenes

Dirigent: Lisbeth Helen Våge - gjesteinstruktør: Erik Gjerdevik

2011:

1. STYRE OG UTVAL
Styret har denne sesongen hatt følgande samansetning:
Leder: : Johan Einar Wåge
Nestleder : Tor Åge Gravdal
Sekretær : John Inge Våge
Kasserer : Eli Refvik
Styremedlem : Tove Nerland
1. varamedlem : Laila Mykland
2. Varamedlem : Laila K. Berg

Noteutvalg: : Lisbeth Våge, Ola Refset, Terje Våge, Petter Lund Wåge
Husansvarlege : Asbjørn Våge, Tor Åge Gravdal, Harald Oppedal.
Uniformsansvarleg : Reidunn Øksdal.
Materialforvalter : Terje Våge.
Noteforvalter : Ola Refset.
Bordforvalter : Asbjørn Våge.
Revisorar . John Svarstad, Helge Oppedal.
Valnemnd : Sondre Nerland, Erling Wåge, Stine Kråkenes

Dirigent: Lisbeth Helen Våge

2012:

1. STYRE OG UTVAL
Styret har denne sesongen hatt følgande samansetning:
Leder: : Johan Einar Wåge
Nestleder : Terje Våge
Sekretær : John Inge Våge
Kasserer : Eli Refvik
Styremedlem : Reidunn Øksdal
1. varamedlem : Laila Mykland
2. Varamedlem : Laila K. Berg

Noteutvalg: : Lisbeth Våge, Ola Refseth, Terje Våge, Petter Lund Wåge
Husansvarlege : Asbjørn Våge, Tor Åge Gravdal, Harald Oppedal.
Uniformsansvarleg : Reidunn Øksdal.
Materialforvalter : Teire Våge.
Noteforvalter : Ola Refseth.
Bordforvalter : Asbjørn Våge.
Revisorar . John Svarstad, Helge Oppedal.
Valnemnd : Erling Wåge, Stine Kråkenes og Ingunn Kvalheim.

Dirigent: Lisbeth Helen Våge

2013:

1. STYRE OG UTVAL
Styret har denne sesongen hatt følgande samansetning: Leder: : Johan Einar Wåge
Nestleder : Terje Våge Sekretær : John Inge Våge Kasserer : Eli Refvik Styremedlem : Reidunn Øksdal
1. varamedlem : Laila Mykland
2. Varamedlem : Laila K. Berg
Noteutvalg: : Lisbeth Våge, Ola Refseth, Terje Våge, Petter Lund Wåge

Husansvarlege : Asbjørn Våge, Tor Åge Gravdal, Harald Oppedal.

Uniformsansvarleg: Anne Mari Knotten.
Materialforvalter : Terje Våge.
Noteforvalter : Ola Refseth.
Bordforvalter : Asbjørn Våge.
Revisorar . John Svarstad, Helge Oppedal.
Valnemnd : Erling Wåge, Stine Kråkenes og Ingunn Kvalheim.

Dirigent: Lisbeth Helen Våge

2014:

1. STYRE OG UTVAL

Leiar: Johan Einar Wåge
Styremedlem: Terje Våge
Kasserer: Eli Refvik
Styremedlem: Reidunn Øksdal
Sekretær John Inge Våge
1. Vara: Laila Mykland
2. Vara: Laila K. Bergh

Gravdalgruppa - husansvarleg.: Asbjørn Våge (Leiar), Tor Åge Gravdal, Harald Oppedal

Noteutval: Ola Refseth, Terje Våge, Jonathan Nyborg og dirigent

Revisorar: John Svarstad og Linda Bakke
Uniformsansv: Anne Mari knotten
Instrumentforv: Terje Våge
Noteforvaltar: Ola Refseth

Valnemnd: Erling Wåge, Stine Øvrelid, Heidi Stokke

Dirigent: Lisbeth Helen Våge

2015:

1. STYRE OG UTVAL

Leiar: Johan Einar Wåge
Nestleiar: Terje Våge
Styremedlem: Laila Berg
Styremedlem: Reidunn Øksdal
Styremedlem: Tor Åge Gravdal
Vara til styret: Laila Mykland
Vara til styret: Johanne Velle
Noteutval: Erling Wåge, Terje Våge, Jonatan Nyborg og dirigent.

Revisorar: John Svarstad og Heidi Reed

Husstyre i Gravdal:: Asbjørn Våge, Tor Åge Gravdal og John Inge Våge

Uniformsansvarleg: Anne Mari Knotten
Instrumentforvaltar: Terje Våge
Noteforvaltar: Ola Refseth

Valnemnd: Erling Wåge, Ingunn Kvalheim og Sølvi Loen

Dirigent: Lisbeth Helen Våge

2016:

Leiar: Johan Einar Wåge
Nestleiar: Terje Våge
Styremedlem: Laila Berg
Styremedlem: Johanne Velle
Styremedlem: Tor Åge Gravdal
Vara til styret: Laila Mykland
Vara til styret: Sølvi Loen

Noteutval:
Erling Wåge
Terje Våge
Jonatan Nyborg
Dirigent

Uniformsansv.: Anne Mari Knotten
Instrumentforvaltar: Terje Våge
Noteforvaltar: Ola Refseth
Bordforvaltar: Gravdalgruppa

Revisorar:
John Svarstad
Eli Refvik

Valnemnd:
Erling Wåge
Ingunn Kvalheim
Linda Bakke

Husstyre i Gravdal:
Asbjørn Våge
Tor Åge Gravdal
John Inge Våge
(Val av ny Gravdalgruppe vart utsett.)

Dirigent: Lisbeth Helen Våge

2017:

Styret:
Leiar: Johan E.Wåge
Styremedlem: Terje Våge
Styremedlem-kass.: Tor Åge Gravdal
Styremedlem Johanne Velle
Styremedlem-sekret.: Laila Berg
1. Vara: Laila Mykland
2. Vara: Sølvi Loen

Noteutval: Erling Wåge
Terje Våge
Jonatan Nyborg

Revisorar: John Svarstad
Eli Refvik

Valnemnd: Erling Wåge
Linda M Bakke
Ingun Kvalheim

Husstyre Gravdal: John Inge Våge
Harald Oppedal
Tor Åge Gravdal
Terje Våge

Uniformsansvar.: Anne Mari Knotten

Instrumentforvaltar: Terje Våge

2018:

Leiar: Johan Einar Wåge
Styremedlem: Terje Våge
Styremedlem-kasserer : Tor Åge Gravdal
Styremedlem: Johanne Velle
Styremedlem-sekretær:Laila Berg
1. Vara: Laila Mykland
2. Vara: Sølvi Loen

Noteutval:
Erling Wåge
Terje Våge
Eli Refvik

Revisorar:
John Svarstad
Alice Haus Wåge

Valnemnd:
Erling Wåge
Ingunn Kvalheim
Linda bakke

Husstyre Gravdal:
Harald Oppedal
John Svarstad
John Inge Våge

Uniformsansvarleg: Anne Mari Knotten
Instrumentforvaltar: Terje Våge
Noteforvaltar: Ola Refseth

2019

Leiar: Johan Wåge Send e-post
Nestleiar: Terje Våge Send e-post

Kasserer:

Tor Åge Gravdal Send e-post
Sekretær: Laila K. Berg Send e-post
Styremedlem: Johanne Velle Send e-post
1. varamedlem til styret: Laila Mykland Send e-post
2. varameldem til styret: Sølvi Loen Send e-post
Note-/musikkutval - leiar Erling Wåge Send e-post
Note-/musikkutval

Terje Våge

Send e-post
Note-/musikkutval Eli Refvik Send e-post

Uniformsforvaltar:

Anne Mari Knotten Send e-post

Instrumentforvalter:

Terje Våge Send e-post
Noteforvaltar: Ola Refseth Send e-post
Husstyre Gravdal John Inge Våge Send e-post
Husstyre: Gravdal Harald Oppedal Send e-post
Husstyre Gravdal John Svarstad Send e-post
Revisor: Alice Haus Wåge Send e-post
Revisor: John Svarstad Send e-post
Valnemnd leiar: Erling Wåge Send e-post
Valnemnd: Linda Bakke Send e-post
Valnemnd: Ingunn Kvalheim Send e-post
     
Dirigent: Lisbeth Våge Send e-post
     

 

2020: