Torskangerpoll Musikklag sin historie

Dette historiske skriftet er laga av Ivar Torskangerpoll (bildet over)
i samband med korpset sitt 80-års-jubileum i år 2000
Starten
Det har alltid vært stor interesse for sang og musikk i bygdene her. Det var derfor naturlig at det var enkelte som tenkte på å starte sang eller musikklag, Det skulle vise seg at interessen for musikklag var størst, selv om det var det dyreste og vanskeligste å gjennomføre. En av de mest interesserte på dette området var Jngvald Færestrand, Lars M. og Alfred R. Færestrand var naboer til Ingvald og de diskuterte att og fram om et musikklag. Isak Torskangerpoll var minst like interessert, disse fire diskuterte ofte om hvordan de skulle gripe dette an. Det resulterte i at de fikk med seg Kristoffer Gravdal og Adolf og Anders Seljenes og disse 7 karene gjorde opptaket og det grunnleggende arbeidet for opprettelse av Torskangerpoll Musikklag. Det ble bestilt instrument og noter, som kom til Torskangerpoll i mars, den 4. mars 1920 ble satt som stiftelsesdato. Det kan og nevnes at når disse instrumentene ble bestilt ba de om at det måtte bli satt merkelapp med navn på hvert enkelt instrument. Så det var litt av en oppgave å ta fatt på når ingen hadde kjennskap til instrument og lite kjennskap til noter. 10 instrument og litt noter kostet 1600 kroner som bygdefolket fikk inn ved basarer, korgafester og «teater», og litt egenandeler.
Litt senere på året kom så Johan Bergesen til så laget var på 8 medlemmer den første tiden. Ingvald Færestrand var litt notekyndig og spilte orgel så det var naturlig at han ble den første lederen i laget. Han var leder frem til 1923 da han flyttet fra bygden og senere emigrerte til U.S.A. I mellomtiden hadde Isak Torskangerpoll vært i Bergen og hadde spilt i divisjonsmusikken der, han kom hjem i 1923 og ble da leder for laget. Det ble drevet med øvelser men det gikk ikke så fort frenover som rimelig kan være. Men det kom seg etter hvert, og det ble kjøpt et par instrument til og litt senere også stortromme. Etter hvert minket interessen, noen flyttet, andre ga seg og i 1930 ble laget lagt ned. 17. mai 1932 sto Karl Våge og Isak Torskangerpoll og snakket sammen, da Karl sa: Du Isak, skal vi ikke prøve å få igang korpset igjen? Jo da, Isak var helt enig i det. Og den 5. juni var en hel del interesserte samlet i Gravdal skule for å diskutere gjenoppstart av laget. Samtlige som var møtt opp var interessert i å være med, og i tillegg ville 5 av de som hadde vært med tidligere fortsatt være med, så i 1932 var laget plutselig på 15 mann. Og siden da har laget vært i aktivitet helt til i dag. I 1938 ble det kjøpt inn 10 nye instrument, penger til dette fikk de låne av Anfinn Osmundsvåg i Måløy.
 
De 10 instrumentene kostet i underkant av 900 kroner, at de måtte låne pengene viser at det var harde tider også her i bygdene økonomisk sett. Så kom krigen, men laget var i aktivitet og spilte på juletrefester og basarer. I 1947 holdt så laget en basar for å få inn penger til å betale tilbake lånet til A. Osmundsvåg. Og det kom inn så pass mye at de fikk råd til å kjøpe litt noter også. Anfinn Osmundsvåg tok forøvrig ikke 5 øre i renter for det 9 år gamle lånet. I 1949 sluttet Isak Torskangerpoll i laget og hans sønn Arne Torskangerpoll tok over det musikalske ansvar, de første årene som spillende dirigent. Harald Oppedal var dirigent mens Arne var 18 måneder i det militære i 1952-53. Men da Arne var ferdig i militære overtok han igjen, da som ren dirigent. Og det var han helt til 31/12 1998, pluss at han instruerte og dirigerte fram mot avskjedskonserten hans den 24/4 1999. Mannskapssituasjonen i korpset har vært veldig variabel. Og etterhvert etter 1945 gikk det litt nedover med antall musikere, og i 1951 var det bare så vidt det hang sammen. Så i 1952 ble det gjort en offensiv igjen for å få nye medlemmer, 7-8 stykker startet opp om vinteren, og var med allerede 17. mai samme år. Og i 1953 kom enda noen flere med så da var det bra i flere år. Arne hadde ved siden av å dirigere laget også tatt på seg å lære opp nye, det drev han med i flere år utover så det kom stadig nye til, selvfølgelig gikk noen ut av laget også. I 1959 startet Sigrid Torskangerpoll, hun var den første og lenge den eneste kvinnen som var tilsluttet Nordfjord Musikkrins. I de første 30 årene av lagets historie var det stort sett bare fiskere som var med i laget, og det preget også øvelser og opptredener, da man aldri visste sikkert hvem som var hjemme eller på sjøen.
 
Men etterhvert forandret dette seg, det ble med mange som hadde sitt yrke på land eller var skoleelever, og nå i lagets 80. år er det bare en fisker med i laget. Da musikkskolen og Holvik Skulekorps kom i gang fikk laget med folk med bakgrunn derifra. Og spesielt i 1984 kom det en stor kontigent unge derifra en del av dem er fortsatt med. På 1990-tallet korn det også med folk fra andre bygder, laget har folk fra Vedvik, Raudeberg, Måløy, Holvik og har også hatt folk fra Skavøypoll, Osmundsvåg og Flatraket. Og vi tror at laget nå for tiden er det beste det har vært. Det skyldes at det er svært mange med, bedre musikere (øver mer), og mye bedre instrumenter. Fra starten og til 1952 hadde ikke laget noe styre, men da laget skulle melde seg inn i Nordfjord Musikkrins måtte der et styre til. På en øvelse ble da et styre på tre mann valgt. Det var Gustav Seljenes, formann, Reidulf Færestrand sekretær og Karl Våge, kasserer. Dette styret satt så til 1965, da det første årsmøte ble holdt. Alfred Færestrand ble den første årsmøtevalgte formann. Siden 1965 har det vært årsmøte hvert år. Økonomien i laget var ikke bra for å si det mildt, men fra 1953 ble det holdt årlig basar og litt etter litt ordnet det seg. Og de som hadde betalt sine instrument selv og Arne som hadde betalt for noter fikk igjen det de hadde lagt ut. Fra 1957 kom dameklubben «Musikkens venner» med og de har gitt mange bidrag opp gjennom årene, og har gjort en stor innsats når laget har hatt små eller store arrangement. Og økonomien ble så bra at i 1966 fikk laget omsider uniformer, grå bukse, sort jakke og hvit skjorte og lue. I 1969 fikk laget fane, som var en gave fra klubben pluss en testamentarisk gave etter den første leder i laget, Ingvald Færestrand. Både instrument måtte utskiftes og noter og dette ble gjort etter hvert som økonomien tillot det. I 1978 fikk laget seg nye uniformer, lys blå med mørkere stripe på bukser og jakkeslag, blå skjorte og slips og lue i samme farge som uniformen.
I 1982 arrangerte laget kretsstevne. Oppmarsjen lørdag foregikk fra tre plasser her i bygdene, og åpningen av stevnet var på skoleplassen i Vågsvåg. Så var det grendakonserter rundt om i Vestre Krets og innover til Skavøypoll. Resten av arrangementet var i samfunnshallen på Tennebø. I 1990 arrangerte laget sin første «Stormfestival», med deltagere fra diverse steder i sør-Norge. Og med en kjempeinnsats fra bygdefolk og medlemmer ble dette en suksess både opplevelsesmessig og økonomisk. I 1991 fikk laget nye uniformer, de er mørkeblå med lue i samme farge, hvit skjorte og blå sløyfe og slips. Stormfestivalen i 1990 ga mersmak og laget arrangerte festivaler både i 1993 og 1996 og ga kjærkomment tilskudd i kassen. Laget skal forøvrig arrangere stormfestival også i år. Av andre ting som er gjort for å få penger i kassen er deltagelse på Måløydagene, kakelotteri, lotteri og tippekonkurranse i anledning Nagano-OL 1998. Ellers har laget arrangert danser med ujevne mellomden siste i juli 1999. Dette er i grove trekk inntektskildene til laget.
Etter at Arne Torskangerpoll sluttet 1/1-1999, har Terje Våge overtatt dirigentansvaret.

Medlemmer
Det har vært mange musikanter i Torskangerpoll Musikklags 80-årige historie. Her er listen over samtlige som har vært med Noen bare kort tid, andre veldig lenge. De som er med på denne listen har vært med på minimum 5 øvelser.

I parentes året vedkommende startet.
Ingvald Færestrand(1920), Alfred R. Færestrand(1920), Lars Færestrand(1920'), Isak Torskangerpoll(1920) Adolf Seljenes(1920), Anders Seljenes(1920), Kristoffer Gravdal(1920), Johan Bergesen(1920), Karl Våge(1922), Gustav Seljenes(1923), Emar Torskangerpoll(Nyborg)(1923), Sivert Torskangerpoll(1923) Johannes Furulund(1923), Ananias Oppedal(1923), Anders Oppedal(1923), Ola Færestrand(1925), Johannes Oppedal(1925), Frodtjof Johannessen(1932), Alfred Oppedal(1932), Ingolf M. Oppedal(1932), Reidulf Færestrand(1932), Arnljot Inselseth(1932), Per Inselseth(1932), Peder Hamnaberg(1932), Ivar Sandvik(1932)Elias Våge(1032), Lars Thorsen(1932), Arthur Strømmen(1934), Johan Nyborg(l934), Sverre Verpeide(1938), Leif Øvrelid(1938), Steinar Jnselseth(1938), Alfred Færestrand(1940), Johan J. Våge(1941), Magnus Våge(1943), John A. Våge(1943), Arne Torskangerpoll(1945), Sverre Oksholen(Våge)(1946), Ingolf H. Oppedal(1946), Harald Oppedal(1946), Ivar Torskangerpoll(1947), Leif Bergesen(1948), Roald Bøe(1949), Asbjørn Færestrand(1950), Sverre Torskangerpoll(1952), Audun
Torskangerpoll(1952), Trygve Torskangerpoll(1952), John Øvrelid(1952), Jann Myrestrand(1952), Audun Færestrand(1952), Johannes Torskangerpoll(1953), Ivar Våge(1953), Sverre Torheim(1953), Norman Oldeide(1953), Oddvar Færestrand(1953), Olaf Larsen(1955), Kåre Våge(1957), Thoralf Andersen(1957), Helge Oppedal(1958), Arne Solheim(1958) Sigrid Torskangerpoll(1959), Ove Bergesen(1959), Arne Øvrelid(1960), Jon Oppedal(1960), Bjørn Oppedal(1960), Lidvar Oppedal(1960) Asbjørn Våge(1964), Rune Færestrand(1964), Inge Sandvik(1966), Bjarte Færestrand(1966), Svein Nydal(1967), Terje Våge(1968), Arvid Verpeide(1970), Johan Emar Wåge(1972), Erling Wåge(1973), Dag Aarskog(1976), Odd Jarle Færestrand(1976), Per Hamnaberg(1977), Per Torskangerpoll(1977), Jakob J. Våge(1977), Kirsten Tobiassen(1977), Jnger Alice Torskangerpoll(1978), Alice Haus (Wåge)(1978), Steinar Våge(1978), Alf Olav Dale(1978), Terje Nydal(1979), Kjell Torskangerpoll(1981), Turid Torskangerpoll(1981), Bjørn Vidar Oppedal(1982), Idar Torskangerpoll(1983), Jarle Eide(1983), Anita Kvernevik(1984), Ellen Våge(1984), John Jnge Våge(1984), Britt Hilde Våge(1984), Lisbeth Helen
Våge(1984), Robert Våge(1984), Laila Johansen(1984), Hege Solheim(1984), Lene Solheim(1984), Anita Færestrand(1984), Dianne Færestrand(1984), Anne Live Laura Oppedal(1984), Bjørn Otto Færestrand(1985), Tormod Hammarsvik(1986), Gun Tove Gursli(1987), Anita Hovland(1987), Lindis Kvernevik(1987), Monica
Hagermann(1989), Johan Oksholen(1989), Lyder Hole(1989), Petter Oksholen(1990), Magni Flyum Hjertenes(1991), Oddvar Gald(1991), Trude Lund(1992), Jan Magne Færestrand(1992), Silje Solvang(1992), Eirik Lund(1992), Hege Hagevik(1992), Øystein Tennebø(1992), Kjersti Hoddevik(1992), Iren Færestrand, (1992), Alv Jonfinn Våge(1992), Tor Åge Gravdal(1993), John Svarstad(1993), Sølvi Loen(1993), May Britt Bjørhovde(1993), Gitte Televik(1993), Roar Ståle Vedvik(1994), Hilde Hagen Amelfot(1994), John-Erik Halnes(1994), Anne Man Knotten(1995), Johanne Velle(1995), Endre Oldeide(1995), Kan Helene Flæte (1995), Einar Rune Sætren(1996), Johan Kråkenes(1996), Helene Færestrand(1996) Tove Nerland(1996), Birthe Kråkenes(1996), Lars Bjørnar Strengenes(1996) Anette Helland(1996), Marte Vorren(1996), Lina Wåge(1996), Trond Viggo Gravdal(1997), Per Arne Hamnaberg(1997), Stine Kråkenes(1997), Ane Løvseth(1998) Annbjørg Lunde(1998), Rune Andre Myklebust(1998), Laila Nyborg(1998), Andreas Steinagard(1998), Terje Nerland(1999), Merete Sætren(l999), Lars Bråthen(1999)
Tom Andre Hopland(1999).
I tillegg til desse er det et 20-talls som har vært med under 5 øvelser.
Fanebærere:
Sverre Torskangerpoll, Bent-Henning Færestrand, Rolf Bøe.
Duskebærere til fanen
Inger Våge(Færestrand), Aasta Seljenes(Torskangerpoll), Henny Oppedal, Turid Øvrelid, Berit Wåge, Jorunn Torheim, Aud Irene Seljenes, Berit Oppedal, Renate Færestrand, Margaret Øvrelid, May Uglem Våge, Therese Færéstrand, Rakel Våge, Marte Eliassen, Mary Helen Hansen, Anett Man Bugjerde

Medlemmer med lang fartstid i Torskangerpoll Musikklag
Arne Torskangerpoll : 1945-1999
Ivar Torskangerpoll : 1947-
Audun Færestrand : 1952-
Alfred Færestrand : 1940-1985
Kåre Våge : 1957-
Gustav Seljenes : 1923-1965
Magnus Våge : 1943-1984
Reidulf Færestrand : 1932-1972
Arnljot Inselseth : 1932-1972
Helge Oppedal : 1958-1998
Arne Øvrelid : 1960-
Sigrid Torskangerpoll : 1959-1998

Opptredener og turer
D
en første opptreden laget hadde var i Alfred R. Færestrands begravelse i 1922 Senere ble det spilling 17. mai, på juletrefester og ved basarer. i midten av 1930-årene var laget flere ganger i Nåløy og spilte, for det meste på arrangement i Frelsesarmeen. 17.mai 1935 spiltelaget i Måløy, både ved morgenprosesjon, barne og folketoget og på folkefesten i Tumhallen om kvelden. Måløy Musikklag låg nede da. Nyttårsaften i 1936 spilte laget i kirken, musikerne var da plassert i tårnet, rundt klokken. Det var storm og regn og tårnet ristet godt. Den første langturen til laget var til Selje/Åheim i 1937 der de spilte lørdagskvelden i Selje. Dagen etter i Åheim i forbindelse med innvielsen av ungdomshuset der. På den konserten der hadde stortrommeslageren en spesiell opplevelse. Av en eller annen grunn for trommen trillende bortover gulvet midt i et stykke, han etter i full fart og det ble en hel akt av det. I krigsårene 1940-45 var det forbudt å feire 17.mai, så da spilte laget bare ved basarer og juletrefester. 17. mai 1945 var en minnerik dag for dem som opplevde den. Det var vanlig arrangement i bygdene her, men i tillegg reiste laget og en del andre med «Hendanes» til Måløy. Laget spilte fra dekket på «Hendanes» etter hvert som båten seg forbi marinebåtene der offiserer og mannskap sto i stram givakt når den engelske og norske nasjonalsangen ble spilt.
I 1951 var laget på en søndagstur til Kråkenes med buss, og igjen kom stortrommen i fokus. Den lå på taket på bussen og på vei oppover fra Kvalheim tok den opp i en løypestreng og ramlet av bussen og for trillende nedover bakkene. Men heldigvis uten å bli ødelagt. I 1952 debuterte laget julekonserten i kirken i Nåløy, og der har laget deltatt hvert år siden, utenom når det har spilt på lysmesse tidligere i desember. I 1953 var laget på helgetur til Innvik.
Og i 1954 var laget på sitt første musikkstevne, det var på Sandane.Senere har laget deltatt på nesten alle stevner som har vært arrangert i kretsen, og i tillegg deltatt på stevner i Leikanger, Førde, Sogndal, Vassenden og Dale.
I 1954 var laget på besøk i Selje en helg. Ellers har laget tradisjon på å spille når medlemmer fyller 50 år, av og til når noen av medlemmene fyller 60 eller 70 år også. Første julekonsert, hvor laget medvirket og senere arrangerte, var på Våge/Oppedal skule i 1961. Senere ble dette et årlig arrangementfram til 1989. I noen år reiste laget rundt i bygdene på lastebil og spilte på julaften, senere lillejulaften. Laget spilte i flere år ved gudstjenesten 1. juledag, også ved gudstjenester i Våge/Oppedal skule, på Almenningsfjellet, Vågsberget og på Selje kloster. I 1980 deltok laget i Raudeberg kirke i anledning 400-års-jubileet av Kapellneset, arrangementet skulle være på Kapellneset men p.g.a. dårlig vær ble det flyttet til kirken. I 1983 var laget på gjenvisitt til Breim Hornmusikk. Og så i 1989 la laget ut på sin til da lengste tur, til musikkfestival i Mandal.
24. juni 1991 spilte laget ved aldersheimen i anledning kongebesøk. De kongelige besøkte de gamle, og laget spilte når de kom og når de dro. I 1991 var laget på besøk på Eidsvoll, og i 1992 på korpstur til Olden. Så i 1994 ble lagets første utenlandstur foretatt, turen gikk til Danmark. Det var i august turen gikk dit på en ukes opphold i Aaborg, og med nydelig vær tiden. Søndag 7. mai 1995 deltok laget i 50-års markeringsjubileet for freden. Laget gikk ombord i «Hendavik» fra kaia i Vågsvåg og spilte mens båten seg forbi Moldøen og folkehavet der, gikk deretter på land og deltok på resten av feiringen.
Laget var også på tur til Loen og dagen etter til Geiranger. I juni 1996 bar det til Lillehammer på musikkstevne med innlagt konkurranse. Laget vant brass-klassen. Når det gjelder konkurranser har laget deltatt på fire Sogn og Fjordane-mesterskap, Stryn i 1994, Sandane i 1997 og arrangerte (og deltok i) mesterskapet både i 1998 og1999. Plasseringene har vært litt variable med 2. plass 1999 som det beste. Laget har også deltatt i Tomra/ørskog brassfestivaler i 1997 (nr.1 i 3.divisjon) og i 1998. Toppen resultatmessig er 1. plassen i 3. divisjon i N.M. brass i Bergen 1999, en stor opplevelse i Grieghallen. I 1997 var laget til Raufoss og musikkstevne for Oppland, og var samtidig en tur til Eidsvoll. Sommeren gikk turen til Innvik der laget spilte på en basar for redningsselskapet, og med stopp i Loen der det var grilling og god stemning. Musikklaget har videre deltatt (og arrangert) flere ganger på konserter i Samfunnshallen, og har spilt på mange steder rundt om som: Husevåg, Kvalheim, Raudeberg, Skavøypoll, Holvik, Bryggja, Almenningen, Kjølsdalen, Kvamsøy, Refvik (på fotballkamp). Og har deltatt ved begravelser, bryllup, bygdekvelder, revyer, Vågsberget og avslutningskonserter på forskjellige steder rundt om i bygdene. I de senere år også ved tenning av julegrana på skoleplassen i Vågsvåg. Og i Måløy et stort antall ganger, både marsjering, konsert i parken og forskjellige andre steder, ikke minst i Frelsesarmeen som laget har et fint samarbeid med.

 

Øvelser/Øvelsested
I de første årene var det ikke noen faste dager for øvelser, siden det var bare fiskere med så måtte de ha øvelser når de hadde anledning. Det var heller ikke øvelser hele året, det ble stort sett å øve en måned før 17. mai, og en måned før jul pluss at de øvde hjemme. Så på 1950 tallet2ble søndag fast øvelsesdag, først om ettermiddagen senere kl. 10 om formiddagen. Dette ble praktisert til ut i 1970-årene, da ble tirsdag fast dag. På 1950-tallet startet laget sine øvelser stort sett ved påsketider, og holdt på til midtsommer, og startet på igjen i september. Fra 1963, da sildetiden definitivt var over her, ble det øvelser hele året, bortsett fra 2 måneders sommerferie.
Det var som nevnt en fast dag, men foran store opptredener ble det ekstraøvelser. Fra slutten av 1980-årene har laget også hatt øvingshelger med innleid profesjonell instruktør. I starten og til ut i 1950-årene var det loftet på Gravdal skule som ble benyttet, en sjelden gang hvis det var fint vær kunne øvelsen foregå utendørs. Til og med opp på fjellet har det vært holdt øvelser. I 1950-årene fikk laget benytte kjelleren i Gravdal skule, og det var en klar forbedring fra å sitte på loftet. Og fra 1960 da laget fikk kjøpe gamleskolen har øvelsene blitt holdt i 1.etasjen der.
I det siste har laget også hatt øvelser i Våge/Oppedal skule, Skavøypoll skule og i Frelsesarmeens hus i Måløy. Det er helst ved øvingshelger og foran konkurranser at disse stedene har vært benyttet. Så det er stor forskjell fra «gamle dager» på loftet, kaldt og fælt og med spyttebakker rundt om (mange brukte snus og skråtobakk da). De spyttebakkene ble forøvrig pyntet med rødt kreppapir frem mot jul.

Sjå også styrehistorikken

Styrene i Torskangerpoll Musikkiag
1952-1965

Form. Gustav Seljenes. Kass.: Karl Våge, Sekr. :Reidulf Færestrand.
1965/66
Form.: Alfred Færestrand, sekr.: Reidulf Færestrand, kass.: Kåre Våge, nestf.: John A. Våge, styremedi. :Arne Torskangerpoll og Magnus Våge.
1966/67
Form.: Alfred Færestrand, sekr. :Reidulf Færestsand, kass. :Helge Oppedal, nestf.: John A. Våge, styrem.: Arne Torskangerpoll, 1.vara. Audun Torskangerpoll, 2.vara.: Kåre Våge.
1967/68
Form.: Alfred Færestrand, sekr.: Reidulf Færestrand, kass.: Helge Oppedal, nestf.: Asbjørn Færestrand, styrem.: Ivar Torskangerpoll, 1.vara.: Audun Torskangerpoll, ~.vara.: Kåre Våge.
1968/69
Form.: Kåre Våge, sekr.: Reidulf Færestrand, kass.: Sigrid Torskangerpoll, nestf.: Asbjørn~Færestrand, styrem.: Ivar Torskangerpoll, 1.vara.: Bjørn Oppedal, 2.vara. John Øvrelid.
1969/70
Form.: Kåre Våge, sekr.: Reidulf Færestrand, kass.: Sigrid Torskangerpoll, nestf.: Asbjørn Færestrand, styrem.: Ivar Torskangerpoll, 1.vara.:Bjørn Oppedal, 2.vara.: John Øvrelid.
1970/71
Form.: Asbjørn Våge, sekr.: Reidulf Færestrand, kass.: Sigrid Torskangerpoll, nestf.: Asbjørn Færestrand, styrem.: Ivar Torskangerpoll, 1.vara.: Bjørn Oppedal, 2.vara. :John Øvrelid.
1971/72
Form.: Asbjørn Våge, sekr. :Reidulf Færestrand, kass.: Sigrid Torskangerpoll, nestf.: Asbjørn Færestrand, styrem.: Ivar Torskangerpoll, 1.vara.: Bjørn Oppedal, 2.vara.: John Øvrelid.
1972/73
Form.: Magnus Våge, sekr.: Reidulf Færestrand, kass.: Bjørn Oppedal, nestf.: Asbjørn Færestrand, styrem.: Ivar Torskangerpoll, 1.vara.: Kåre Våge,
1973/74
Form.: Magnus Våge, sekr.: Rune Færestrand, kass.: Bjørn Oppedal, nestf.: Leif Bergesen, styrem.: Sigrid Torskangerpoll, 1.vara.: Kåre Våge, 2.vara.: Arne Øvrelid.
1974/75
Form.: Asbjørn Våge, sekr.: Rune Færestrand, kass.: Johan Einar Wåge, nestf.: Leif Bergesen, styrem.: Sigrid Torskangerpoll, 1.vara.: Kåre Våge, 2.vara.: Arne Øvrelid.
1975/76
Form.: Asbjørn Våge, sekr.: Rune Færestrand, Kass.: Johan Emar Wåge, nestf.:Magnus Våge, styrem.: Sigrid Torskangerpoll, 1.vara.: Kåre Våge, 2.vara.:Asbjørn Færestrand.
1976/77
Form.: Asbjørn Våge, sekr.: Rune Færestrand, kass.: Helge Oppedal, nestf.:Magnus Våge, styrem.: Sigrid Torskangerpoll, 1.vara.: Kåre Våge, 2.vara.: Asbjørn Færestrand.
1977/78
Form.: Asbjørn Våge, sekr.: Rune Færestrand, kass.: Helge Oppedal, nestf.: Magnus Våge, styrem.: Per Hamnaberg, 1.vara.: Kåre Våge, 2.vara. :Asbjørn Færestrand.
1978/79
Form.: Kåre Våge, sekr.: Rune Færestrand, kass. :Sigrid Torskangerpoll, nestf.: Magnus Våge, styrem.: Per Hamnaberg, 1.vara.: Johan EIar Wåge, 2.vara.: Asbjørn Færestrand.
1979/80
Form.: Kåre Våge, sekr.: Rune Færestrand, kass.: Sigrid Torskangerpoll, nestf.: Magnus Våge, styrem.: Per Hamnaberg, 1.vara.: Johan Einar Wåge, 2.vara.: Asbjørn Færestrand.
1980/81
Form.: Terje Våge, sekr.: Rune Færestrand, kass.: Sigrid Torskangerpoll, nestf.: Magnus Våge, styrem.: Per Hamnaberg, 1.vara.: Johan Einar Wåge, 2.vara.: Asbjørn Færestrand.
1981/82
Form.: Terje Våge, sekr.: Rune Færestrand, kass.: Sigrid Torskangerpoll, nestf.: Bjørn Oppedal, styrem.: Bjarte Færestrand, 1.vara.: Johan Einar Wåge, 2.vara.: Arne Øvrelid.
1982/83
Form.: Per Hamnaberg, sekr.: Rune Færestrand, kass.: Arne Øvrelid, nestf.: Bjørn Oppedal, styrem.: Bjarte Færestrand, 1.vara.: Johan Einar Wåge, 2.vara.: Inger Aliee Torskangerpoll.
1983/84
Form.: Per Hamnaberg, sekr.: Turid Torskangerpoll, kass.: Arne Øvrelid, nestf.: Kåre Våge, styrem.: Bjarte Færestrand, 1.vara.: Johan Emar Wåge, 2.vara.: Inger Alice Torskangerpoll.
1984/85
Form.: Terje Våge, sekr.: Erling Wåge, kass.: Arne Øvrelid, nestf.: Kåre Våge, styrem.: Bjarte Færestrand, 1.vara.: Terje Nydal, 2.vara.: Ivar Torskangerpoll
1985/86
Form.: Terje Våge, sekr.: Erling Wåge, kass.: Arne Øvrelid, nestf.: Kåre Våge, styrem.: Bjarte Færestrand, 1.vara.: Terje Nydal,2.vara.: Ivar Torskangerpoll.
1986/87
Form.: Terje Våge, sekr.: Erling Wåge, kass.: Arne Øvrelid, nestf.: Kåre Våge, styrem.: Bjarte Færestrand, 1.vara.: Lisbeth Helen Våge, 2.vara.: Ivar Torskangerpoll
1987/88
Form.: Terje Våge, sekr.: Gun Tove Gursli, kass.: Alice Haus Wåge, nestf.: Kåre Våge, styrem.: Bjarte Færestrand, 1.vara.: Arne Øvrelid, 2.vara.: Ivar Torskangerpoll
1988/89
Form.: Bjarte Færestrand, sekr.: Gun Tove Gursli, Kass.: Alice Haus Wåge, nestf.: Kåre Våge, styrem.: Johan Einar Wåge, 1.vara.: Arne øvrelid,2.vara.:Ivar Torskangerpoll.
1989/90
Form.: Kjell Torskangerpoll, sekr.: Gun Tove Gursli, kass.: Erling Wåge, nestf.: Terje Våge, styrem.: Bjørn Vidar Oppedal, 1.vara.: Arne øvrelid,2.vara.: Per Torskangerpoll.
1990/91
Form.: Johan Einr Wåge, sekr.: Erling Wåge, kass.: Gun Tove Gursli, nestf.:Terje Våge, styrem.: Bjørn Vidar Oppedal, 1.vara.: Arne Øvrelid, 2.vara.:Per Torskangerpoll.
1991/92
Form.: Johan Einar Wåge, sekr.: Erling Wåge, kass.: Gun Tove Gursli, nestf.:Terje Våge, styrem.: Bjarte Færestrand, 1.vara.: Arne Øvrelid, 2.vara.: Per Torskangerpoll.
1992/93
Form.: Johan Einar Wåge, sekr.: Erling Wåge, kass.: Gun Tove Gursli, nestf.: Terje Våge, styrem.: Bjarte Færestrand, 1.vara.: Arne Øvrelid, 2.vara.: Helge Oppedal.
1993/94
Form.; Johan Einar Wåge, sekr.: Erling Wåge, kass.: Gun Tove Gursli, nestf.: Terje Våge, styrem.: Anita Kvernevik, 1.vara. : Arne Øvrelid, 2.vara. HelgeOppedal

Resten av 1994 (omlegging)

Form.: Johan Einar Wåge, sekr.: Erling Wåge, kass.: Sølvi Loen, nestf.: Terje Våge, styrem.: Anita Kvernevik, 1.vara.: Arne Øvrelid, 2.vara.: Helge Oppedal.
1995
Form.: Johan Einar Wåge, sekr.: Erling Wåge, kass.: Sølvi Loen, nestf.: Terje Våge, styrem.: May Britt Bjørhovde, 1.vara.: Arne Øvrelid, 2.vara.: Helge Oppedal.
1996
Form.: Roar Ståle Vedvik, sekr.: Erling Wåge, kass.: Sølvi Loen, nestf.: Terje Våge, styre~. May Britt Bjørhovde, 1.vara.: Arne Øvrelid, 2.vara.:Helge Oppedal.
1997
Form.: Johan Einar Wåge, sekr.: Erling Wåge, kass.: Sølvi Loen, nestf.: Terje Våge, styrem.: Johanne Velle, 1.vara.: Arne Øvrelid, 2.vara.: John Svarstad.
1998
Form.: Johan Emar Wåge, sekr.: Erling Wåge, kass.: John Svarstad, nestf.: Terje Våge, styrem.: Johanne Velle, 1.vara.: Arne Øvrelid, 2.vara.: Sølvi Loen
1999
Form.: Terje Våge, sekr. Erling Wåge, kass.: John Svarstad,: nestf.: Johan Einar Wåge, styrem.: Tove Nerland,1.vara.: Anne Man Knotten, 2.vara.: Jan Magne Færestrand. Terje Våge og Johan Einar Wåge skiftet verv i september.

2000:
Formann : Johan Einar Wåge
Nestformann : Tove Nerland
Kasserer : John Svarstad
Sekretær : Erling Wåge
Styremedlem : Terje Våge
1.varamedlem : Anne-Mari Knotten
2.varamedlem : Johan Kråkenes
Noteutval: : Terje Våge, Johan Einar Wåge, Jon Inge Våge
Revisorar: : Marianne Lund, Kåre Våge
Valnemd (3 stk) : Johanne Velle (samankallar), Bjarte Færestrand, John Inge Våge
Husansvarleg : Arne Øvrelid og Bjarte Færestrand
Uniformsansvarleg : Sølvi Loen

Dirigent: Lisbeth Helen Våge - gjesteinstruktør: Erik Gjerdevik

2001:
Formann : Johan Einar Wåge
Nestformann : Bjarte Færestrand
Kasserer : John Svarstad
Sekretær : Erling Wåge (gjekk ut av styret august 2001. John Inge overtok deretter)
Styremedlem : John Inge Våge
1.varamedlem : Anne-Mari Knotten
2.varamedlem : Johan Kråkenes
Noteutval: : Terje Våge, Johan Einar Wåge, John Inge Våge
Revisorar: : Marianne Lund, Kåre Våge
Valnemd (3 stk) : Alice Haus Wåge (samankallar), Ivar Torskangerpoll, Roar St. Vedvik
Husansvarleg : Arne Øvrelid og Bjarte Færestrand
Uniformsansvarleg : Sølvi Loen

Dirigent: Lisbeth Helen Våge - gjesteinstruktør: Erik Gjerdevik

2002:
Formann : Johan Kråkenes
Nestformann : Bjarte Færestrand
Kasserar : John Svarstad
Sekretær : John Inge Våge
Styremedlem : Anne-Mari Knotten
1. varamedlem : Johan Wåge
2. varamedlem : Eli Refvik
Noteutval : Terje Våge, Johan Einar Wåge, John Inge Våge
Revisorar : Marianne Lund, Kåre Våge
Valnemd (3 stk) : Gun-Tove, Evy L, Kåre V
Husansvarleg : Arne Ø, Bjarte F, Johan W
Uniformsansvarleg : Sølvi Loen

Dirigent: Lisbeth Helen Våge - gjesteinstruktør: Erik Gjerdevik

2003:
Leiar: : Johan Kråkenes
Nestleiar : Anne-Mari Knotten
Kasserar : John Svarstad
Sekretær : John Inge Våge
Styremedlem : Eli Refvik
1.varamedlem : Sølvi Loen
2.varamedlem : Marte Utvær
Noteutval: : John Inge Våge, Ivar Torskangerpoll og Tove Nerland (Etter Ivar sin bortgang, vart Terje Våge og Roar Ståle Vedvik valt inn).
Revisorar: : Marianne Lund og Kåre Våge
Valnemnd : Alice Haus Wåge, Bjarte Færestrand og Terje Våge
Husansvarleg : Arne Øvrelid, Bjarte Færestrand og Johan Wåge
Uniformsansvarleg : Sølvi Loen
Materialforvaltar : Terje Våge
Repr. i bygdelaget : Kåre Våge

Dirigent: Lisbeth Helen Våge - gjesteinstruktør: Erik Gjerdevik


2004:
Leiar : Johan Wåge
Nestleiar : Terje Våge
Kasserar : Evy Loen
Sekretær : John Inge Våge
Styremedlem : Eli Refvik
1.varamedlem : Sølvi Loen
2.varamedlem : Marte Utvær, slutta midt i sesongen.
Noteutval : Harald Oppedal, John Inge Våge, Tove Nerland og Roar : Ståle Vedvik (I tillegg til dirigent Lisbeth Våge)
Revisorar : Marianne Lund og Kåre Våge
Valnemnd : Gun-Tove, Laila Berg og Kåre Våge
Husansvarleg : Arne Øvrelid og Johan Wåge
Uniformsansvarleg : Sølvi Loen
Materialforvaltar : Terje Våge
Repr. i Bygdelaget : Kåre Våge, slutta i løpet av sesongen. Alice tok over.

Dirigent: Lisbeth Helen Våge - gjesteinstruktør: Erik Gjerdevik


2005:
Leder: : Johan Wåge
Nestleder : Terje Våge
Kasserer : Evy Loen
Sekretær : Laila K. Berg
Styremedlem : Eli Refvik
1. varamedlem : Ingunn Kvalheim
2. Varamedlem : Tove Nerland
Noteutvalg: : John Inge Våge, Erling Wåge, Anne Mari Knotten Gunn- Tove Gursli, dirigent Lisbeth HelenVåge
Revisorer: :Kåre Våge, Marianne Lund
Valgnemn : John Inge Våge, Erling Wåge (Gunn Tove - permisjon)
Husansvarlig : Arne Øvrelid, John Inge Våge
Uniformsansvarlig : Gunn-Tove Gursli
Materialforvalter : Terje Våge
Repr. i Bygdelaget : Alice Haus Wåge tok over midt i forrige sesong. Styret skulle
velge en representant. Johan Wåge har møtt.

Dirigent: Lisbeth Helen Våge - gjesteinstruktør: Erik Gjerdevik


2006:
Leder : Johan Wåge
Nestleder : Terje Våge
Sekretær : Laila K. Berg
Styremedlem : Eli Refvik
Styremedlem : Tove Nerland
1. varamedlem : Ingunn Kvalheim
2. Varamedlem : John Svarstad
Reknskapsfører : Evy Loen
Noteutvalg : John Inge Våge, Erling Wåge, Anne Mari Knotten Joakim Rønhovde.
Revisor : Kåre Våge, Marianne Lund
Valgnemnd : John Inge Våge, Erling Wåge, Johanne Velle
Husansvarlig : Arne Øvrelid, Harald Oppedal, Tor Åge Gravdal
Uniformsansvarlig : Eli Refvik
Materialforvalter : Terje Våge
Noteforvalter : Harald Oppedal
Repr. i Bygdelaget : Styret peikar ut ein representant og Johan Wåge har møtt.

Dirigent: Lisbeth Helen Våge - gjesteinstruktør: Erik Gjerdevik

2007:
Leder : Johan Wåge
Nestleder : Terje Våge
Sekretær : Reidunn Øksdal
Kasserer : Ingunn Kvalheim
Styremedlem : Tove Nerland
1. varamedlem : Roar Ståle Vedvik
2. Varamedlem : John Svarstad
Noteutvalg : John Inge Våge, Erling Wåge, Anne Mari Knotten Joakim Rønhovde.
Revisor : Kåre Våge, Marianne Lund
Valgnemnd : John Inge Våge, Sølvi Loen, Laila Mykland
Husansvarlig : Arne Øvrelid, Harald Oppedal, Tor Åge Gravdal
Uniformsansvarlig : Eli Refvik
Materialforvalter : Terje Våge
Noteforvalter : Harald Oppedal
Repr. i Bygdelaget : Johan Wåge har møtt.

Dirigent: Lisbeth Helen Våge - gjesteinstruktør: Erik Gjerdevik

2008:
Leder: : Johan Wåge
Nestleder : Roar Ståle Vedvik
Sekretær : Reidunn Øksdal/ Stine Kråkenes (hausthalvåret)
Kasserer : Ingunn Kvalheim
Styremedlem : Tove Nerland
1. varamedlem : John Svarstad
2. Varamedlem : Stine Kråkenes
Noteutvalg : John Inge Våge, Johanne Velle, Ola Refset, Anne Mari Knotten
Revisor : Kåre Våge, Marianne Lund
Valgnemnd : Bjarte Færestrand, Sølvi Loen, Laila Mykland
Husansvarlig : Arne Øvrelid, Harald Oppedal, Tor Åge Gravdal
Uniformsansvarlig : Eli Refvik
Materialforvalter : Terje Våge
Noteforvalter : Harald Oppedal
Repr. i Bygdelaget : Alice Haus Wåge har møtt.

Dirigent: Lisbeth Helen Våge - gjesteinstruktør: Erik Gjerdevik

2009
Styret har denne sesongen hatt fylgjande samansetning:
Leiar : Johan Wåge
Nestleiar : Roar Ståle Vedvik
Sekretær : John Inge Våge
Kasserer : Eli Refvik
Styremedlem : Tove Nerland
1. varamedlem : John Svarstad
2. Varamedlem : Laila Mykland

Dirigent og alle styremedlem har etter krav frå NMF lagt fram politiattest.

Noteutval: : Roar S. Vedvik, Johanne Velle, Ola Refseth, Anne M. Knotten
Husansvarlege : Harald Oppedal, Arne Øvrelid, Tor Åge Gravdal
Uniformsansvarleg : Eli Refvik
Materialforvaltar : Terje Våge
Noteforvaltar : Harald Oppedal
Bordforvaltar : Arne Øvrelid
Revisorar . Helen Tungevåg, Arnhild Welzien
Valnemnd : Erling Wåge, Bjarte Færestrand, Stine Kråkenes

Dirigent: Lisbeth Helen Våge - gjesteinstruktør: Erik Gjerdevik


Komite for ”Stormfestival 2009”:
Leiar :Erling Wåge
Kasserer :Merete Eliasen
Sekretær/Sponsor :Tor Åge Gravdal
Innkvartering :Sølvi Loen
Matansvarleg :Reidunn Øksdal
Sosialansvarleg :Johan Einar Wåge
Konsertansvarlege :Roar Ståle Vedvik og Ola Refseth
Pynting :Eli Refvik

2010

1. STYRE OG UTVAL
Styret har denne sesongen hatt følgande samansetning:
Leder: : Johan Einar Wåge
Nestleder : Tor Åge Gravdal
Sekretær : John Inge Våge
Kasserer : Eli Refvik
Styremedlem : Tove Nerland
1. varamedlem : John Svarstad
2. Varamedlem : Laila Mykland

Noteutvalg: : Lisbeth Våge, Johanne Velle, Ola Refseth, Anne M. Knotten
Husansvarlege : Harald Oppedal, Arne Øvrelid, Tor Åge Gravdal
Uniformsansvarleg : Eli Refvik
Materialforvalter : Terje Våge
Noteforvalter : Harald Oppedal
Bordforvalter : Arne Øvrelid
Revisorar . Helge Oppedal Alice Haus Wåge
Valnemnd : Sondre Nerland, Erling Wåge, Stine Kråkenes

Dirigent: Lisbeth Helen Våge - gjesteinstruktør: Erik Gjerdevik

 

 

Årsfest-sang
Det er skrevet mange sanger om musikkiaget, dette er en som er skrevet til en årsfest i 1969. Den beskriver forholdene på en vanlig øvelse for over 30 år siden. Den har tittelen "Årets arbeide og strev", forfattet av Kåre Våge.
1)
Tone: Jeg går og rusler

Vi hele året utenom sommer'n,
er spilleglade hver på vårt horn.
Når nye stykker på repertoaret,
blir langsomt terpet inn i vårt sinn.

2)
Tone: Det ginger tre gjenter
I bakerste kråa står tromma,
med takten og rytmen i sinn.
På setet bak tromma set Svein'en
og deljer på bekken og skinn, pom pom .0.....

Han banker og han slår, på marsjer og på lår,
på fester, basarer samt stevner og "Skar".
Han tenker i sitt sinn "lurer på om dette skinn"
Tåler slike geberder hele året ut og inn.

3)
Tone: For evig og alltid.
Og 50 kommer basen'e som neste avsnitt.
Dei klarer brasene og terper på sitt.
"Her er det en feil - Arne"!
"..å seie du det - Helge" ?
det rettes med en strek og stykket er oke.

4)
Tone: Congratulation.
Den neste gruppa, sitter helt på tuppa,
for barytonene som regel er for få.
Men i det siste har Ove vist seg,
samt Nordsjøfarer Arnljot og det lyder då.

5)
Tone: Ola var fra Sandefjord.
Fiskeryrket er forkjært ofte kan det passe tvert.
Øvelse en sjelden gang, bedre med en sang.
"Rubin", "Stalin" og den sjark fra Shetland, Skallen og Rock All,
båter stevner ut og inn, med øvelse i sinn.
Den enes tone er kjent "jeg har'kke trening" den andres
"jeg traff den ei" nei dette var ikke pent.

Men vi andre vet alt går godt og at stykkene får mening,
når leppene trening har fått amasjør er så godt.

5)
Tone: Piken i dalen.
Bakerst på benken ved veggen
er noen karer fordi,
dei spiller tenor og basuner
i fyldig og fin harmoni.

Bjørn han er yngste i laget
men år gjør nå ingen forskjell
Et uttrykk som gjerne uttales
er "steikje di" morgen og kveld.

6)
Tone: Mitt svermeri.
Og midt på golvet sitter altene-um hum, tam ta tara, tam ta tara1
tam ta tara tara.
Dei spiller gjerne disse kjedelige, etterslaga og det går veldig bra.
Sigrid ble sittende åleine, men hun klarte det.
Inge og "Stranden, Lidvar, "Øvren" dei drog så fort av sted.
Hun sitter der og spiller solo med sin, "Alt" hun klarer,
i blandt oss karer,
vi føler og vi aner.
Når hun i første rekken tar en veldig høy og fin en -
da koser vi oss godt.

7)
Tone: Vi marsjerer....
Alfred, John og Ivar staute karer er.
Musikken i blodet har del hver især.
Praten bort ved glaset kjenner alle til,
når vi andre klare er, del ned i mappen fær.

John, han roper "ka da va for en han sa",
Arne svarer: 'Black and White" for den er bra.
Nei den har´kje vi, den borte er for oss.
Vi tar heller tangoen, den liker vi så godt.

8)
Tone: Musevisa.
Andre B-kornettene dei synes det er flott,
når andre gjengen spiller og pause dei har fått.
Men best det er så hender det dei skal i ilden selv,
og dermed er det slutt og telle pauser for den kveld.

9)
Tone: Dirigentens "Juniorene".
Oppe på "kassa" Arne han står,
vifter og veiver,---takta han slår.
Til sine tider sinte han er,
det har han grunn til det vet hver især.

Tyte og terpe det må jo til,
skal han nå få det slik som han vil.
Alt må han tåle, kritikk han får,
"til lags åt alle kan ingen formå".
Helsing til jubilanten

 

Helsing frå Krinsen til Torskangerpoll sitt 80-års-jubileum
Torskangerpoll Musikklag har det gått gjetord om i 80 år. Alle veit kven den herlege gjengen vest mot havet er. Humøret, Stormfestivalane, arbeidslysta, Arne Torskangerpoll og kvaliteten. Og ikkje minst: noregsmeistrar!
Vi er stolte og imponerte av dykk alle. De har vist at det er mogleg å få til det meste, berre ein vil det sterkt nok og arbeider godt i lag. I to år på rad har de arrangert flotte fylkesmeisterskap som det står stor respekt av, og Stormfestivalane er vidgjetne. Midt opp i dette har de arbeidd jamt og trutt med det musikalske nivået, og tok heile brassbandrørsla med storm i Bergen i 1999. Då vart vi om mogleg endå meir stolte og imponerte over dykk!
Mange arbeidstimar har blitt lagt ned for å halde Torskangerpoll Musikklag levande i 80 år. lkkje berre bak notestativa, men kring møtebordet, med loddbøker i handa og som arbeidsgjeng for store arrangement. Norges Musikkorps Forbund (NMF) - Sogn og Fjordane takkar alle dei som har lagt ned ein stor innsats for 80-åringen!
Korpsmusikk gler mange. «Ein hobby utan reservebenk», seier vi ofte om korpsrørsla. I musikkorpset er det plass til alle - uansett alder, nivå og yrkesbakgrunn. Slik skal det og vere i framtida. Vi veit at eit musikkorps er viktig for både små og store bygdelag. Torskangerpoll Musikklag betyr mykje for heile Vågsøy kommune, og fylket elles for den del. Vi vonar at Torskangerpoll Musikklag vil halde fram med å spre glede for både nærmiljøet og korpsrørsla.

NMF Sogn og Fjordane gratulerer musikantane, dirigenten og bygdefolket med 80-årsjubileet og ynskjer dykk alle ei herleg feiring I

Musikkorpshelsing frå
Norges Musikkorps Forbund - Sogn og Fjordane
Bodil Bjørlo Takle Styreleiar Helga Didrikke Sundal Dagleg leiar