Bli medlem - få Vredens Gnag
Så er det tid for å fornye abonnement på Vredens Gnag, som er Torskangerpoll Musikklag si informasjonsavis.

For 120 kroner får du denne avisa gjennom heile året. Denne avisa er eit viktig bidrag for drifta av Torskangerpoll Musikklag. Fyll ut giroen som ligg ved siste Vredens Gnag som kjem ut i desse dagar dersom du vil støtte Torskangerpoll Musikklag.

I avisa er det både alvor og humor. Som vedlegg til denne avisa ligg det og giro til dei som er aktive i korpset. Betal inn og støtt ei god sak.